Todistukset uuteen muottiin

0

Kaarinan kaikissa suomenkielisen perusopetuksen kouluissa aiotaan ottaa käyttöön yhtenäiset todistukset.

Jatkossa 1.-3. luokkien sanallinen arviointi olisi neliportainen ja toteutettaisiin sanallisena, ei rastittamalla. Arvioitavia kokonaisuuksia olisi kolme: Käyttäytyminen ja työskentely, äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka. 3. luokalla arvioidaan lisäksi A1-kieli, jotta saadaan perustetta vapaaehtoisen kielen valintaa varten 4.-6. luokille.

4.-6. luokkien numerotodistusten ulkoasua aiotaan yhtenäistää siten, että aiemmat arvioinnit näkyvät seuraavassa todistuksessa eli 6. luokan lukuvuositodistukseen on kertynyt jo kuusi arviointia näkyviin. Luokilla 4.-6. alkavaa ainetta ei arvioitaisi ensimmäisessä lukukausitodistuksessa (4. lk:lla A2-kieli, 5. lk:lla historia sekä fysiikka ja kemia).

Muutoksella on tarkoitus helpottaa koulusihteerien työtä ja oppilashallinto-ohjelman hallintaa. Sivistyslautakunta käsittelee asiaa tänään keskiviikkona kokouksessaan.