Saaristotietä parannellaan Paraisten puolella

0

Saaristotien liikenneturvallisuutta parannetaan elo-syyskuussa rakentamalla selkeämmät liittymäjärjestelyt Kirjalan levähdysalueelle, kunnostamalla kevyen liikenteen väylää, rakentamalla keskikaide ko. tienkohdalle ja laskemalla nopeusrajoitusta noin 500 m matkalla. Näillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan liikennöinti päiväkodiksi muutetulle Kirjalan koululle.

Kirjalan alakoululle on kuljettu levähdysalueen kautta. Koulun muuttuessa päiväkodiksi, kääntyvä liikenne lisääntyy huomattavasti aamuisin ja iltapäivisin. Liikennejärjestelyjä parannetaan uusilla kaistajärjestelyillä ylämäen leveällä tieosalla asentamalla keskikaide kääntyvien suojaksi ja parantamalla liikenteen ohjausta. Liikennöintiä levähdysalueella selkeytetään erottamalla kevyen liikenteen väylä reunakivellä ja parantamalla päiväkodin liittymien toimivuutta.

Kaupunki toimii rakennuttajana levähdysalueella tapahtuvien muutosten osalta ja ELY-keskus päätien kaistajärjestelyn ja liikenteenohjauksen muutoksien osalta. Päätien nopeusrajoitus alennetaan 60 km/h ennen parannustöiden aloittamista.

Hankkeen rahoittaa Paraisten kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeen kustannukset ovat noin 50 000 €.

Hanke alkaa elokuussa ja valmistuu syyskuussa 2012.