Kallenraitin saneeraus valmistuu syksyn aikana

0

Vuonna 2009 alkanut Kallenraitin saneeraus valmistuu syksyn kuluessa. Työtä tehdään tämän vuoden aikana Kallenaukion ja Renginkujan välisellä osalla. Saneeraustyössä kunnostetaan käytävien, valaistuksen ja muun ympäristön lisäksi myös vesijohto- ja viemäriverkostoa.

Vesihuollon korjauksien yhteydessä joudutaan tekemään väliaikaisia vesijohdon syöttöjohtoja ja viemäriveden ohituspumppausputkistoja, jotka ovat pääosin maan päällä. Korjaus- ja liitostöistä aiheutuu vesikatkoksia, painevaihteluja ja veden virtaussuunnan muutoksista johtuvaa veden sakkautumista. Maanpäälliset putket rajoittavat joiltakin osin liikkumista alueella.

Vesikatkoksista ilmoitetaan erikseen Kaarinan kaupungin kotisivuilla ja kiinteistökohtaisilla ilmoituksilla. Liikkumista ohjataan liikennemerkein ja suoja-aidoin. Vesihuoltoverkoston saneerauksen arvioidaan valmistuvan syyskuun puoliväliin mennessä. Katutöiden ja muun ympäristön saneeraus jatkuu pidemmälle syksyyn.