Piikkiön palveluasunnolle vihreää valoa

0

Kaupunginhallitus antoi maanantain kokouksessaan tukensa vanhusten palveluasuntoa Piikkiöön suunnittelevalle Esperi Care Oy:lle. Yritys haluaisi rakentaa Aerlantielle tehostetun palveluasumisen yksikön. Yksikköön tulisi paikka 30 vanhukselle. Yritys hakee investointiavustusta ja korkotukilainaa ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). Kaupungin myönteinen lausunto on tarkoitettu ARAN harkinnan tueksi.

Hyvinvointipalveluiden johtaja Antti Parpon valmistelemassa lausunnossa uutta palveluasuntoa pidetään tarpeellisena siksi, että kaupungin tavoitteena on vähentää laitoshoitopaikkoja ja se lisää palveluasuntojen kysyntää. Myös sitä pidetään tärkeänä, että kaarinalaisilla vanhuksilla olisi mahdollisuus asua omassa kotikaupungissaan. Toukokuussa tehostetun palveluasumisen yksiköissä Kaarinan ulkopuolella asui 68 kaarinalaista.

Kaupunki ei voisi sijoittaa uuteen yksikköön asukkaita voimassa olevien sopimusten takia. Kaupunki kilpailuttaa tehostetun palveluasumisen yksiköt seuraavan kerran vuoden 2015 alusta. Esperi Care Oy voi kuitenkin hakea uutta yksikköä palvelusetelijärjestelmän yhdeksi tuottajaksi. Silloin kaarinalaiset vanhukset voisivat valita hoitopaikakseen Piikkiön palveluasunnon ja maksaa osan hoidosta palvelusetelillä.

Esperi Care tarvitsee hankkeelleen vielä poikkeusluvan kaavoitus- ja rakennuslautakunnalta.