Hyvä elinympäristö – välitä, vaikuta, viihdy ja voi hyvin!

0

Me kaikki haluamme hyvän elinympäristön. Mitä kaikkea se sisältääkään…?

Perustavanlaatuisia seikkoja ovat ympäristön terveellisyys, luonnon arvostaminen ja kestävä käyttö. Viihtyisyys, virikkeet ja fyysinen sekä henkinen hyvinvointi ovat osa hyvää elinympäristöä. Eri väestöryhmät kaipaavat erilaisia asioita.

Kaikille tärkeitä ovat hyvät palvelut ja arjen mutkaton sujuminen. Usein käytettävien palveluiden sijainti kävelyetäisyydellä kodista on toivottavaa. Terveyspalveluiden tarpeen mukainen saatavuus tulee varmistaa – nyt terveyskeskus ei pysty tarjoamaan riittävän nopeasti lääkärin vastaanottoaikaa muissa kuin päivystystapauksissa.

Julkisten liikenneyhteyksien tulisi myös olla hyvät. Palvelulinjan kehittämisessä on työsarkaa. Linja-autovuoroja ei pidä supistaa.

Asuinalueiden tulee olla luonnonläheisiä ja niiden sijoittamisessa luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet tulee säilyttää. Asuntojen läheisyyteen kaivataan viher- ja puistoalueita leikkiä ja ulkoilua varten.

Harrastus- ja yhdistystoimintaan tarvitaan kohtuuhintaisia tai maksuttomia tiloja, myös nuorisolle omia tiloja.

Eri väestöryhmien omaan elinympäristöönsä liittyviä tarpeita ja näkemyksiä on kunnallisessa päätöksenteossa nostettava entistä paremmin esille. Asukkaan ääntä pitää kuunnella, asukkaista tulee aidosti välittää ja päätöksenteossa myös vaikuttaa hyvään ja viihtyisään elinympäristöön – tämän ”periaatteen” mukaisesti olen tähän asti toiminut.

Seija Savo (vas)