Ikääntyvä vanhus ansaitsee kunnioittavaa kohtelua

0

Kovien arvojen rinnalle haluan tuoda pehmeitä arvoja sivistyspuolueen nimissä. Kovat ja pehmeät arvot eivät sulje pois toisiaan. Järki pitää olla mukana, jalat maassa ja talouden reunaehdot tiedossa.

Pilvissä leijuminen ja turhien lupausten antaminen eivät ole hyvää kunnallispolitiikkaa. Se on äänien kalastelua, joka osoittaa huonoa vastuunkantoa. Asiat, joiden puolesta on, tulee tulla sydämestä, jolloin arvojen mukainen asioiden ajaminen on johdonmukaista.

Olen hyvällä paikalla virassani, näen vammaisten, sairaiden, vanhusten ja muiden erityisryhmien asioiden hoitoa, asumista, hoitoa. Mielestäni Kaarinassa on asiat hoidettu hyvin, mutta tähän ei saa tuudittua.

Jokaisen erityisryhmän tulisi saada hoitopaikka juuri sellaisessa paikassa, joka on hänelle sopiva ottaen huomioon hoidon tarve, ikä ja niin edelleen. Kaarinalaisten olisi hyvä saada hoitopaikka Kaarinasta tai lähikunnista, jolloin lähiomaisilla olisi lyhyt matka käydä tervehtimässä.

Toinen todella ikävä asia on se tutkittu tosiasia, että yli 85 prosenttia vanhuksista siirretään viimeisinä elinvuosinaan uuteen hoitopaikkaan. Ikääntynyt ei saa viettää viimeistä elinvuottaan tutussa hoitopaikassa, tutut hoitajat turvanaan. On ikävä nähdä, kuinka kahden autettava vanhus ei ole enää riittävän hyväkuntoinen saadakseen kuolla kodinomaisessa hoidossa. Tähän tietysti vaikuttavat hoitajien riittämättömyys ja sitä kautta talous, mutta inhimillisyyttä perään kuulutan. Jokainen meistä on joskus itsekin vanhus.

Sirpa Kärpijoki (kok)
Kaarinalaisten yleinen
edunvalvoja