Kaarinalaiset tyytymättömiä katuvalaistukseen

0

Kaarinan yhdyskuntateknisiin palveluihin ollaan hieman tyytyväisempiä kuin kaksi vuotta sitten. Asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä katujen liukkauden torjuntaan sekä paperin- ja lasinkeruupisteiden sijaintiin. Parannusta on tapahtunut myös asuinalueiden puistojen hoidossa ja lumenaurauksessa.
Negatiivista palautetta kaupunki saa muun muassa veden laadusta, vesilaitoksen tiedotuksesta, katuvalaistuksesta ja asuinkatujen kunnoista.

Tulokset selviävät 31 kunnassa toteutetusta yhdyskuntateknisten palveluiden palvelutyytyväisyystutkimuksesta. Kaarinassa kysely lähetettiin 500 henkilölle, josta 33 prosenttia vastasi. Kaarinan tulokset ovat useimmissa asioissa tutkimuskuntien keskiarvoa parempia. Monissa muissa kunnissa palveluiden taso on edellisestä kyselystä laskenut, minkä oletetaan johtuvat resurssien vähenemisestä.