Kuuluuko asukkaiden ääni?

1

Valtakunnan korkealta taholta kuultiin viime kesänä, että lakien valmistelussa tulisi enemmän kuulla tavallisen ihmisen ääntä. Tämä ojennus sopisi ottaa varteen Kaarinan päätöksenteossa. Onhan kunnassa, kunnallisen itsehallinnon nojalla suuri ratkaisuvalta asukkaiden elämään vaikuttavissa hankkeissa.

Kuluneena vuonna asukkaat Kaarinassa ovat olleet äänessä. Viimeksi, kesän kääntyessä syksyyn, olemme saaneet seurata hanketta, joka koskee Hepojoelle suunniteltua maankaatopaikkaa. Hankkeen alustavan selvitystyön rahoitus on kuluvan vuoden talousarviossa ja päätös käsitelty teknisessä lautakunnassa. Hankkeessa on toki edetty laillisessa järjestyksessä. Aikanaan hanke tulisi julkisesti nähtäväksi ja asianomaisilla olisi mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Hepojoen asukkaille hanke on järkytys. Kaupungin ainoa maaseutualue joutuisi myllerrykseen. Metsä on luonnon monimuotoisuuden osalta rikas. Luontoarvot tuhoutuisivat peruuttamattomasti. Oli aika nostaa ääni. Hanketta vastustavan mielenilmauksen allekirjoittajia oli valtuuston elokuun kokoukseen mennessä lähes sata. Asukkaat ovat tämän lisäksi ottaneet yhteyttä päättäjiin, muun muassa edustamani ryhmä sai kuulla asiasta asukkailta.

Talousarvioehdotuksesta hanke on lautakuntakäsittelyssä poistettu. Vaihtoehtoisia maankaatopaikkoja on tiedossa. Meneillään oleva lupapäätösprosessi Hepojoen maankaatopaikasta on kuitenkin päätetty käydä loppuun. Edessä on asian käsittely kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. On korkea aika kuulla asukkaan ääntä ja tehdä pitävä ratkaisu tuhotyön katkaisemiseksi.

Heljä Karjalainen-Manninen (vas)

kansalaistoiminnan
lautakunnan jäsen
varavaltuutettu

1 KOMMENTTI

Kommenttien lisääminen on estetty.