Panostusta ihmisiin ja yhteisöllisyyteen!

0

Nykypäivänä yhä enemmän ihmiset kokevat tarvetta yhteisöllisyyteen. Ihmisille on tärkeää, että heistä välitetään ja huolehditaan. Halutaan, että lähellä on ihmisiä ja palveluita, jotka muodostavat elämän turvaverkon. Tohtori Kiiminki totesi eräässä ohjelmassa, että varsinkin pienissä kunnissa koetaan tärkeäksi tutut ja ystävät. Ihmiset ympärillämme tuovat meille turvallisuuden tunnetta. Luotetaan toinen toisiimme, että hädän hetkellä on joku joka välittää.

Kaarinan tulee panostaa entistä enemmän yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Lähipalveluita tulee olla tarjolla kaikille niitä tarvitseville. Esimerkiksi terveyskeskuksen iltapäivystyksen siirto pois Kaarinasta ei tue tätä ajatusta.

Kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa on luotava luontaisia kuntalaisten kohtaamispaikkoja, jotta syntyisi verkostoja ihmisten välillä. Leikkipuistojen ja puistojen tulee olla viihtyisiä, sekä kuntosalien kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä.

Yhtenä tärkeänä elementtinä yhteisöllisyyden vahvistamiseen on myös järjestötoiminnan tukeminen. Suhtautuminen kolmanteen sektoriin tulee olla myönteistä ja avustusten riittäviä toiminnan toteuttamiseen. Kaarinassa on aktiivista järjestötoimintaa. Tätä toimintaa tulee tukea kaikilla mahdollisilla keinoilla. Lisäksi päätösten teossa tulee huomioida paikalliset järjestöt riittävissä määrin ja oikea-aikaisesti.

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja kokemus siitä luovat yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden vahvistamisella voitaisiin mahdollisesti ehkäistä syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja perheiden ongelmia. Haluaisin nähdä ja olla luomassa yhteisöllisempää Kaarinaa.

Mikko Vuori
kunnallisvaaliehdokas (sd)