Turvallisuus on yhteinen asiamme

3

Turvallinen kunta on monen asian summa. Kunnallisvaaleissa käydään keskustelua ja tullaan päättämään merkittävistä asioista. Turvallinen kunta on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. On varma asia, että ihmiset, me kuntalaiset näitä asioita suunnittelemme ja päätämme.

Asukkaista välittäminen luo turvaa ja on minusta keskeistä tulevissa vaaleissa. Turvaa tuo vakaa ja terve kuntatalous, jolla huolehditaan Kaarinan asukkaita auttavista lähipalveluista. Turvallista on pysyä itsenäisenä kuntana. Itsenäisenä voi olla järkevässä vuorovaikutuksessa muiden kuntien kanssa tekemällä harkittua ja onnistunutta yhteistyötä. Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet takaavat oikeudenmukaisen ja näin turvallisen yhteiskunnan.

Lähipalveluita, joiden toiminta on turvattava, on niin terveydenhoidossa kuin koulutuksessakin. Päivähoito, esiopetus, peruskoulutus, terveydenhuolto ja sairaudenhoito, hoitaja- ja lääkäripalvelut sekä erityisesti vanhusten hoito ovat turvaa. Turvallisuus on myös kilpailuetu, jonka avulla houkutellaan asukkaita ja yritystoimintaa.

Turvallisuudessa on kyse jokapäiväisistä perusasioista kuten asuin- ja työympäristöstä, palveluiden saatavuudesta, niiden riittävyydestä ja esimerkiksi toimivista liikennejärjestelyistä.

Monet nuoret ja ikäihmiset viettävät aikaansa täysin yksin. Minun mielestäni apu voisi löytyä kaupungin, järjestöjen ja lähiyhteisöjen yhteistyöstä sekä vastuunkannosta.

Turvallisuus on siis yhteinen asiamme. Tehdään yhdessä turvallinen Kaarina.

Raimo Erkkilä
rikoskomisario,
poliisiaseman esimies
Keskusta (sit)

3 KOMMENTIT

 1. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on hyvä lähtökohta tulevalle. Sitä ei pidä romuttaa vaan parantaa. Keskusta haluaa ottaa uuden askeleen hyvinvoinnin turvaamisen tiellä. Palvelujärjestelmien uudistaminen sekä kansalaisen oman tekemisen tukeminen ja suomalaisten osallisuuden vahvistaminen ovat uuden hyvinvoinnin lähtökohtia.

 2. Turvallisuus todella muodostuu monesta asiasta. Tärkein on peruspalvelujen saatavuus ja toimivuus vauvasta – vaariin. Asuin- ja työympäristö, liikenne, jne. Tuo kaikki vaatii enemmän tai vähemmän rahaa. Siksi on tärkeää, että kaupungin talous on kunnossa.

  Kaikille lienee selvää, että velalla ei näitä toimintoja rahoiteta. Myöskään jatkuva verotuksen kiristys ei ole ratkaisu. Meidän on siis saatava edelleen lisää vireää yritystoimintaa sekä tuotettava palvelut parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti.

  • Turvallinen yhteiskunta on varmasti kaikkien valtuustoon päättämään pyrkivien yhteinen asia, josta on hyvä puhua.
   Nykyisessäkään valtuustossa ei varmasti ole ainuttakaan, joka ei tällä periaatteella toimisi.
   Keinoista turvallisen yhteiskunnan aikaansaamiseksi ollaan sitten jo jonkin verran eri mieltä.
   Taloudella on ratkaiseva merkitys yhteiskuntarauhan säilymisessä on ollut uutisten kestoaihe jo pitkään.
   Kaarinassa taloustilanne on vielä hyvä, mutta velkaantuminen liikaa alkaa lähestyä.
   Tuleva valtuusto joutuu ikävien asioiden eteen, tästä meitä varoitteli juuri tohtori Eero Laesterä erinomaisen hyvässä esitelmässään valtuustolle.
   Älkää luvatko vaalikuumessanne liikoja, ettette joudu syömään sanojanne oli selvä viesti.
   Kaarinan taloutta on ajoissa sopeutettava, ettei velkamäärä ja mahdollinen koron nousu romuta sitä.
   Säkin suuta on kiristettävä ja tuloja on saatava lisää on fakta josta lähdetään.
   Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan pääongelmia on erittäin suuri verotus, joka vie ostovoimaa joten sen kiristämisen tie on hyvin vaarallinen. Velka on siirrettyä verotusta, joka on maksettava.
   Jäljelle jää työn tuottavuuden parantaminen, asukasmäärän kasvattaminen ja yritysten lisääntyminen kunnassa.
   Yrittäjämyönteisyydessä ollaan Kaarinassa edelläkävijöitä, isoon naapuriinkin verrattuna. On tehty hyviä päätöksiä, oikeaan suuntaan.
   Valitettavasti on myös tehty huonoja kalliiksi tulevia päätöksiä, joita jälkikäteen on miltei mahdoton muuttaa.
   Demokratiassa näin voi käydä, kun päätettävksi tuodaan vain yhden vaihtoehdon asioita.
   Valtuutettujen, virkamiesten ja työntekijöiden motivoiminen uuden paremman luomiseen on se ratkaiseva asia, josta voima ammenetaan myös yrittämisessä, sitä tarvitaan.
   Itsenäinen pikkukaupunki Kaarina on vahvoilla myös tulevaisuudessa, ketterän kokoisena talous kunnossa.
   Kuntaliitoksen vaikeudet ovat nyt takana, eikä uusia lähiaikoina tarvita, määrätietoisesti ja turvallisesti vaan eteenpäin kohti tulevia haasteita.

Kommenttien lisääminen on estetty.