Vastaus ryhtiliikkeen puheenjohtajalle

0

Kaarina-lehdessä 3.10. oli avoin kysymys allekirjoittaneelle. Kaarinan Littoisten alueen demarit asettivat viime kunnallisvaaleissa omia paikallisia tavoitteita edistettäväksi, aivan kuten muutkin puolueryhmät tekivät. Useimmat ymmärtävät niiden olevan tavoitteita. Yksin ei mikään ryhmä tavoitteita läpi saa, yhdessä kylläkin.

Kaarinan Sdp:n ryhmä on tehnyt Kaarinantien parantamiseksi aloitteita: alikulun lisääminen Auranlaakson alueelle ja meluntorjuntaa koskeva aloite. Emme myöskään ole kannattaneet Kaarinantien kääntöä Ohikulkutielle.

Kaarinantien turvallisuuden edistämisessä pitää ottaa huomioon kaupungin lisäksi myös tielaitos/ELY. Pidimme huhtikuussa 2008 onnistuneen Kaarinantie-illan, mihin Pro Kaarinantien puheenjohtaja viittasi. Tiedämme ELY:n niukat tiemäärärahat ja heidän kasvavat tarpeet, ne eivät ole tasapainossa. He laittavat asiat tärkeysjärjestykseen.

Muutamassa vuodessa ei ehdi hirveästi tapahtua, mutta Kaarinantietä koskevia asioita on merkittävästi edistetty ja saatu sovittua ELYn kanssa Kaarinantien parantamistoimista: Moottoritien eteläisen rampin liikennevalot ja lisäkaistat ja Rakentajatien liikennevalot ja suojatie toteutuvat 2013. Uuden Littoistentien ja Verkakaaren liikennevalot toteutuvat 2015. Kultanummen alikulku 2015. Nämä löytyvät ELY:n julkistamasta toimenpideohjelmasta.

Lisäksi Kaarinantielle on rakennettu meluesteitä.

Uskon, että Kaarinantien käyttäjillä on samansuuntainen tahto parantaa tien turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta, vaikka se saattaa käyttäjästä tuntua hitaalta. Meidän tavoite on rakentavasti edistää Kaarinantietä, ei repien ja syytellen.

Matti Ranne
Auranlaakson ja Littoisten Sdp:n pj