Antti-myrsky katkoi puita 10 miljoonan euron arvosta

0
Viime perjantaina riehuneessa Antti-myrskyssä on kaatunut puustoa lähes 10 miljoonan euron arvosta, noin 300 000 kuutiometriä. Tuhoarvio perustuu Suomen metsäkeskuksen muiden metsäalan toimijoiden kanssa yhteistyössä tekemään kartoitukseen.

 
Metsätuhot muodostuvat hajallaan pitkin Etelä-Suomea olevista pienistä tuhoalueista. Puita kaatui herkimmin aiempien hakkuuaukeiden laidalta ja vastikään harvennetuissa metsissä sekä sähkölinjojen ja teiden varsilla. Eniten tuulituhoja oli Salpausselän eteläpuolella ja Suomenlahden rannikolla.  Suuria yhtenäisiä tuulituhoalueita ei muodostunut. Maa- ja metsätalousministeriö ei näin ollen käynnistä tuhoalueiden ilmakuvausta.

 
Metsäkeskuksen Lounais-Suomen alueyksikköön ei ole metsänomistajilta tullut tuhoista yhteydenottoja. Näköhavaintojen perusteella kaatunut on lähinnä vain yksittäisiä puita, laajempaa tuhoa ei ole syntynyt lainkaan.

 
Edellisen kerran Suomen metsiä runtelivat viime vuoden lopulla Tapani ja Hannu-myrskyt, jotka kaatoivat puuta kaikkiaan 3,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin 120 miljoonan euron arvosta. Tapani-myrskyn aiheuttamia tuulenkaatoja on korjattu eteläisessä ja läntisessä Suomessa näihin päiviin saakka.