Maakuntavaltuustoon seitsemän kaarinalaista

0

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous valitsi maanantaina uuden maakuntavaltuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2013–2016. Jäseniä on kaikkiaan 102 edustaen kaikkia Varsinais-Suomen kuntia asukasmäärien mukaan. Kaarinan edustajiksi maakuntavaltuuston nimettiin Toni Toivonen (kd), Tuulia Merivuori (kok), Anneli Suutari (vihr), Hannu Rautanen (vihr), Sari Hukkanen (sd), Tommi Leppänen (ps) ja Pentti Kallio (vas).

Maakuntavaltuusto on Varsinais-Suomen liiton korkein päättävä elin, joka vastaa maakunnan strategisista linjauksista. Maakuntavaltuuston jäsenet ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. He kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa päättämään maakunnan asioista.