Mitä ystävältä voi pyytää?

0

SPR:n Kaarinan yhdistyksen puheenjohtaja Marja-Helena Salmio kaipaa eettistä keskustelua vapaaehtoisen roolista. Onko vapaaehtoisen tehtävä auttaa vanhusta syömisessä? Hoitaa vanhuksen kauppareissut joka viikko?

SPR:n vapaaehtoiset ystävät joutuvat miettimään jatkuvasti, missä raja kulkee. Vaikka auttamisenhalu olisi valtava, on tehtäviä, joihin tarvitaan ammattitaitoa ja tehtäviä, jotka eivät vain yksinkertaisesti kuulu vapaaehtoisen harteille. Ystävien tehtävä on viedä vanhukselle elämäniloa ja pitää hänelle seuraa. Ystävä ei ole kodinhoitaja, eikä hoitaja. Mutta kun hoitaja tai omainen pyytää käymään vielä kerran kaupassa, on pyynnöstä vaikea kieltäytyä.

Suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, muun muassa muistisairaudet yleistyvät, hoidettavien vanhusten määrä lisääntyy ja heitä hoitavien työikäisten määrä vähenee.

Vapaaehtoisia ei ole varaa menettää. Tarvitaan pelisääntöjä, jottei auttamiseniloa tukahduteta. Tämä voisi olla keskustelu, joka on hyvä aloittaa ruohonjuuritasolta. Kaarinassa on aktiivisia vapaaehtoisia ja kaupunki on palkittu innovatiivisuudestaan. Kaarinalaiset voisivat näyttää muille mallia ja luoda pelisäännöt vapaaehtoistyöhön.

Teija Uurinmäki
02-588 8614