Vuokratonttien jakoon ei muutoksia

0

KAUPUNGINHALLITUS. Kaupunginhallitus käsitteli keskiryhmien tekemää valtuustoaloitetta vuokratonttien järjestämisestä yrityksille. Aloitteen mukaan yritykset eivät ole saaneet Kaarinasta rakentamiskelpoista tonttia tai sen saaminen on ollut toivottoman hidasta, jolloin yritykset ovat käynnistäneen rakennushankkeitaan alueen muissa kunnissa. Aloitteessa pyydetään kaupunginhallitusta ryhtymään pikaisesti toimiin, jotta omakotitontteja jaettaessa yrityksille olisi tarjolla vuokratontteja riittävästi.

Kaupunginhallitus ei katsonut tarpeelliseksi muuttaa käytäntöjä. Se esittää valtuustolle, että uusista vuokrattavista tonteista järjestetään jatkossakin hakukierros, jonka perusteella kukin hakija voi saada vain yhden tontin. Tonttien saajat valitaan arpomalla. Tontteja voivat hakea sekä yksityiset että yritykset. Hakukierroksen jälkeen jäljelle jäävät tontit ovat vapaasti kenen tahansa haettavissa. Tällöon sama hakija voi halutessaan vuokrata kaikki jäljellä olevat tontit.