Lähteenmäen asemakaavasta kaksi valitusta

0

KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA. Lautakunta päätti asettaa Lähteenmäen asemakaavan muutoksen julkisesti nähtäville. Asemakaavan tarkoituksena on jakaa Littoisissa sijaitseva kiinteistö kahdeksi omakotitontiksi. Idealuonnoksesta saapui kaksi kirjallista mielipidettä, joissa vaaditaan, ettei tonttia saisi jakaa. Mielipiteissä vedotaan muun muassa vuonna 2007 tehtyyn periaatepäätökseen, jonka mukaan tonttijako ei ole mahdollista, mikäli jaon jälkeen tonttien pinta-ala jää alle tuhannen neliömetrin.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa perusteltiin päätöstä siten, että periaatteet on laadittu ohjeeksi paikkatietopäällikön ratkaisuja varten. Mikäli yllä mainitun ohjeistuksen mukaiset periaatteet eivät täyty, voidaan jakamista tutkia asemakaavassa maanomistajan hakemuksesta. Päätöksessä huomautetaan myös, ettei kiinteistön rakennusoikeus eikä asuntojen määrä kiinteistön alueella muutu. Nykyisen kaavan mukaan tontille voi rakentaa paritalon, jossa on kaksi asuntoa. Vireillä olevassa asemakaavassa sallitaan tontille vain yksi asunto. Muodostuvien tonttien pinta-alat (n. 855 m2) eivät poikkea muiden samassa korttelissa olevien tonttien pinta-aloista (614 – 1.830 m2).