Tuleeko Kaarinaan uusi kirjastotoimenjohtaja Lapista?

4

Kaarinan uudeksi kirjastotoimenjohtajaksi esitetään humanististen tieteiden kandidaattia Ritva Nurminoroa. Nurminoro on toiminut aiemmin kirjastotoimenjohtajana Rovaniemellä. Hänen varallaan virkaan on Kaarinan kirjastossa tällä hetkellä työskentelevä filosofian maisteri Anu Ojaranta. Kaupunginhallitus saa hyväksyttäväkseen viisihenkisen valintatyöryhmän tekemän esityksen ensi maanantaina.
Kaarinan kirjastoimenjohtajan virkaan haki määräaikaan mennessä 14 henkilöä, joista yhdeksän kutsuttiin haastatteluun. Kirjastotoimenjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 3 015,06 euroa kuukaudessa.

4 KOMMENTIT

 1. Uutisen mukaan Nurminoro on humanististen tieteiden kanditaatti. Kirjastotoimenjohtajaksi esitetty henkilö ei siten ole lain mukaan kelpoinen koska hänellä ei ole ylempää korkeakoulututkintoa (asetus 1157/2009 § 4).
  Asetuksessa 87/2011 on siirtymäsäännös joka sallii kirjastoammatillisten aineiden opintojen suorittamisen viimeistään v. 2014 mikäli hakija ei ole pätevä kirjastoammatillisten opintojen osalta.
  Siirtymäsäännös ei siis koske ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Siirtymäsäännös ei myöskään koske tapausta jossa kirjastoammatilliset opinnot suorittamalla puuttuva ylempi korkeakoulututkinto tulisi samalla suoritetuksi.
  Siirtymäsäännökset eivät myöskään koske tapausta jossa uusien säännösten nojalla epäpätevä henkilö siirtyy uuteen toimeen, vaikka hän siirtymäsäännösten mukaan on pätevä hoitamaan nykyistä tointansa. Sinänsä ihmettelen miten Nurminoro on aikoinaan voitu valita Rovaniemen kirjastotoimenjohtajaksi, sillä valinta on tapahtunut vastaavien pätevyysvaatimusten ollessa voimassa.

  • Nykyään kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Vielä joitain vuosia sitten kandidaatiksi valmistuttiin samalla tutkinnolla kuin maisteriksi, osa opiskelijoista ei vain lunastanut silloin maksullisena ollutta maisterin arvonimeä.
   Uutisesta tai Nurminoron tittelistä ei siis mitenkään voi päätellä, että kyse olisi alemmasta korkeakoulututkinnosta. Hänen työhistoriansa viittaa kuitenkin siihen, että tutkinto ja osaaminen ovat vähintään lain vaatimalla tasolla. Tervetuloa Kaarinan leipiin!

   • Humanististen tieteiden kanditaatin (Huk, hum.kand) tutkinto on aina ollut alempi korkeakoulututkinto poikkeuksena monista muista kanditaatin tutkinnoista.
    Tutkintojen nimet, korkeakoulut ja yliopistot sekä jaottelu ylempiin ja alempiin korkeakoulututkintoihin ovat tarkkaan määritellyt lainsäädännössä kautta aikain.

 2. Korjaus ja lisäys: valittu hakija on pätevä siirtymäsäännöksen (1078/1998 §6) perusteella vaikka viran pätevyysvaatimuksena oli viranhakuilmoituksessa ylempi korkeakoulututkinto.

Kommenttien lisääminen on estetty.