Vihreät nosti metsien suojelun takaisin keskusteluun

0

Kaupunginhallitus hyväksyi suojeltaviksi vain murto-osan Kaarinan arvokkaiksi todetuista metsistä. Vihreä valtuustoryhmä haluaa nyt selvitettävän, minkälaisia taloudellisia hyötyjä metsien liittämisestä METSO-ohjelmaan olisi.
Maanantaina pidetyn kaupunginvaltuuston kokouksen anti olisi jäänyt laihaksi ilman puolueiden laatimia valtuustoaloitteita. Niitä tehtiin kokouksessa peräti kuusi.

Vihreät vaatii, että kaupunki ryhtyy selvittämään, miten lepakkotaloa voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. Samalla sen pitäisi etsiä kumppaneita kohteen kunnostamiseen, ylläpitoon ja toiminnan pyörittämiseen. Vihreät arvelevat, että sekä selvitysvaiheeseen että toteuttamiseen olisi saatavissa hankerahaa ja sponsoreita.

Toisessa aloitteessaan vihreät puuttui taannoin kaupunginhallituksessa esillä olleekseen metsien suojeluun. Kaarina-lehti uutisoi helmikuussa, että kaupunginhallitus oli valmis suojelemaan vain murto-osan Kaarinan arvokkaiksi luokitelluista metsistä.

Kaarinassa toteutetun metsien suojelukartoituksen perusteella nämä arvokkaaksi todetut alueet ovat sellaisia, että niiden luonto on lakiin perustuen suojeltava, eikä niille voi rakentaa esimerkiksi asuin- tai yritysalueita. Näin ollen kaupungin maankäyttöä ei rajoita mitenkään enempää se, että kohteet olisivat Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli METSOn piirissä. Ainoa seuraus kaupunginhallituksen päätöksestä on se, että kaupunki jää ilman tuhansien eurojen korvauksia, jotka luonnonarvojen kaupalla olisi saatavissa.

Vihreät esittävät, että luonnonarvokaupasta saatavat tulot ja kustannussäästöt selvitetään ja tuodaan tiedoksi luottamushenkilöille, jotta metsien liittämistä METSO-ohjelmaan voidaan harkita uudelleen.