Päällystystyöt käynnistyvät ensi viikolla

0

Kesän päällystystyöt käynnistyvät ensi viikolla Ely-keskuksen osalta. Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna noin 12 miljoonaa euroa, mikä on noin kymmenen prosenttia viime vuotta vähemmän. Päällystysmäärät ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosien aikana myös bitumin hinnan ja yleisen kustannustason nousun vuoksi. Vuonna 2012 päällystettiin vielä noin 300 kilometriä, kun tämän vuonna määrä jää 250 kilometriin.

Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä lainkaan parantamaan nykyrahoituksella.
Vähäliikenteisten teiden kuntoa pidetään yllä pääosin päällysteen vaurioiden paikkauksilla. Niiden kunto heikkeneekin edelleen. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna noin 10–15 kilometriä. Kohteet valitaan päällystevaurioiden perusteella.

Tänä vuonna panostetaan edelleen E18 moottoritien Turku-Salo-välin uudelleen päällystämiseen. Kaarinassa uutta päällystettä vedetään muun muassa Kaarinantielle rautatiesillan ja valtatie 1:sen väliselle osuudelle.