Varsinais-Suomelle kuntajohtamisesta 7+

0

Varsinaissuomalaiset valtuutetut ja kuntajohtajat antavat omalle kuntajohtamiselleen vain tyydyttävän arvosanan 7+, kun valtakunnallinen keskiarvo on 7,5. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä valtuutetut ja kuntajohtajat vastasivat itse oman kuntansa johtamisen tilaa koskeviin kysymyksiin toukokuussa 2013. Varsinaissuomalaisia vastaajia oli kaiken kaikkiaan 147.

Vahvimmin Varsinais-Suomella nähtiin menevän kuntien imagon kannalta. Yhteisen strategian kunnan sisäisen työskentelyn ohjaavuudessa sai sen sijaan maan huonoimmat arvosanat. Myös strategian ja vision sekä kuntien kehittämisen painopisteiden tunnistamisessa nähtiin selvää kehittämisen varaa.

Myönteisimmin kunnan johtamisen tilan näki kunnalla töissä oleva, vähintään toisen kauden valtuutettu alle 6.000 asukkaan kunnasta. Kriittisin puolestaan oli alle 30-vuotias opiskelija ja ensimmäisen kauden valtuutettu yli 30.000 asukkaan kaupungista.

Alueellisesti parhaat yleisarvosanat kunnan johtamisesta annettiin Pohjanmaalla (8), Satakunnassa (8-), Pohjois-Savossa (8-) ja Keski-Pohjanmaalla (8-). Huonoimpana tilanne nähtiin Kymenlaaksossa (7), Uudellamaalla (7+), ja Keski-Suomessa (7+).