Nuorten kotibileitä poliisin setvittävänä

0

Koulujen alkamisen jälkeen Varsinais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalle on tullut tutkittavaksi nuorten kotibileisiin liityviä tapauksia.
Juhlinnan lomassa on muun muassa anastettu omaisuutta sekä hajotettu tai sotkettu paikkoja.

Yleensä juhliin on tullut kuokkavieraita eivätkä juhlat ole enää pysyneet juhlien järjestäjän hallinnassa.
Kutsut  leviävät helposti sosiaalisessa mediassa vaikkakin tapahtumakutsu olisi suljettu. Paikalla ei ole aina käynyt illan aikana poliiseja.

Vanhempien palatessa kotiin juhlien tuhot ovat paljastuneet. Tämän jälkeen vanhemmat ovat tehneet poliisille rikosilmoituksen.

Tapahtumien kulku jää usein  epäselväksi. Nuoret eivät pysty kertomaan tarkasti tapahtumista mahdollisen alkoholinkäytön takia, ja tiedot mahdollisista epäillyistä ovat mutu-tuntumaan ja huhupuheisiin perustuvia.

20 – 60 nuoren kotibileiden jälkiselvittelyssä tekijät eivät välttämättä selviä koskaan. Omaisuus jää kateisiin eikä vahingonkorvausvaatimuksille ei löydy maksajaa.

Poliisi pyytää varsinaissuomalaisten nuorten vanhempien huolehtimaan, että tulevaisuudessa nuorten mahdollisten juhlien valvonta
hoidetaan asianmukaisesti omaisuuden suojelemiseksi. Vanhempien tulee tiedostaa riskit, joita kotibileiden järjestämisessä on.