Supistaja, rakentaja vai teurastaja?

0

– Kun olen mennyt kuntiin, on tullut monesti teurastajafiilis. Olen joskus se viimeinen keino, kun kunta on yrittänyt supistaa mutta ei ole saanut asioita eteenpäin. Yleensä konsulteilla on rahaa käytettävissä, mutta minun roolini on olla rakentamassa kuntia uudelleen supistamalla.
Hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä kutsutaan apuun, kun kunnissa kuohuu. Hänet on palkattu myös Kaarinan kaupungille konsultiksi auttamaan ensi vuoden talousarvion valmistelussa. Tilanne ei ole konsultin mukaan musta, mutta kun sopeutustarvetta on 6–7 miljoonan euron edestä, eivät pienet teot riitä.
Laesterä muistuttaa, että verotulot ovat kehittyneet 2–3 miljoonan euron edestä hitaammin kuin aiempina vuosina eikä valtionosuuksia kilise kassaan entiseen malliin. Valtionosuudet tulevat olemaan vuonna 2017 1,5 veroprosenttiyksikköä pienemmät kuin vuoden 2012 alussa.
– Paine syntyy kun menot jatkavat normaalikasvua. Kaarinan menorakenne on silti Suomen parhaassa kymmenyksessä. Palvelurakenne on ohut jo nyt.
Valtuustoryhmien tekemät ehdotukset talouden tasapainottamiseksi eivät ole Laesterän mielestä kovinkaan uraauurtavia, mutta on joukossa myös kohtia joihin tarttua. Osa ryhmien listaamista ehdotuksista on samoja, joita on jo puitu esimerkiksi lautakunnissa.
Konsultin mukaan olennaisimpiin keinoihin kuuluvat Kaarina-lisän lakkauttaminen tai uudelleen kohdentaminen, kiinteistöjen myynti ja esimerkiksi lastensuojelupalvelujen palauttaminen kunnan omaksi toiminnaksi. Myös kauko- ja varalämpölaitosten myynti saattaisi olla järkevää.

Lue lisää Kaarina-lehdestä 6.11.