Kaarinan kaupungilla paras imago yritysten keskuudessa

0

Kaarina sai jo toisena vuotena peräkkäin yritysten päättäjiltä parhaan yleisarvosanan Taloustutkimuksen juuri valmistuneessa Kuntien imagotutkimuksessa. Parhaimmin tutkimuksessa menestyneitä kuntia yhdistää niiden koettu yrittäjämyönteisyys ja suotuisa kaavoittaminen yritystoiminnan kannalta. Kaarina sai tutkimuksessa myös parhaan tuloksen kunnan suositeltavuudesta toisille yrittäjille.

Kaarina sai yrityksiltä Taloustutkimuksen uudessa Kuntien imagotutkimuksen parhaan yleisarvosanan (keskiarvo 7,76 kouluarvosana-asteikolla 4-10), kun asiaa selvitettiin kunnissa toimivien yritysten päättäjiltä. Kärkikolmikkoon sijoittuivat myös Nurmijärvi keskiarvolla 7,65 ja Oulu keskiarvolla 7,55. Tampere oli neljäntenä aivan Oulun kannassa keskiarvolla 7,54. Kaikkien kärkikolmikkokuntien vahvuutena oli niiden koettu yrittäjämyönteisyys ja yritystoiminnan kannalta suotuisa kaavoittaminen. Kaarinan selvänä vahvuutena pidetään myös sen liikenteellistä sijaintia ja yhteyksiä. Kaikkien muiden kärkiviisikossa olevien kuntien paitsi Nurmijärven kokonaisarvosanat ovat kuitenkin laskeneet viime vuodesta.

Tutkimuksessa selvitettiin myös eri kuntien nettosuositteluindeksit. Indeksi kuvaa tyytyväisyyttä kuntaan selvittämällä, kuinka todennäköisesti vastaajayritykset suosittelisivat kyseistä kuntaa toiselle yrittäjälle yrityksen toimipaikaksi. Korkein nettosuositteluindeksi on Kaarinalla. Vastaajista 31 prosenttia suosittelisi Kaarinaa toisille yrittäjille yrityksen toimipaikaksi.

Tutkimuksessa oli mukana Suomen yli 30 000 asukkaan kunnat (yhteensä 35 kuntaa). Tutkimuksen vastaajina olivat mukana olleiden kuntien yritysten päättävässä asemassa olevat henkilöt, eli toimitusjohtajat ja talousjohtajat. Vastaajat arvioivat niitä kuntia, joissa heidän edustamallaan yrityksellä on toimintaa. Kokonaisvastaajamäärä tutkimuksessa oli 1 419.

Lähde: Taloustutkimuksen tiedote