Ehkäisevän päihdetyön toteutus on kunnissa heikolla tasolla

0

Ehkäisevän päihdetyön rakenteissa ja toteutuksessa on parantamisen varaa Lounais-Suomen kunnissa. Tämä selviää Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkaisemasta kartoituksesta.

Raportissa tarkastellaan Lounais-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita marraskuussa 2013. Mittareina on käytetty kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden määrää, moniammatillisia työryhmiä ja ajantasaisia päihde- tai mielenterveys- ja päihdestrategioita.

Raportin pohjana olevaan  kyselyyn vastasi 42 alueen 48 kunnasta.

Monessa kunnassa on tehty merkittävää kehittämistyötä ehkäisevän päihdetyön alueella. Kuitenkin vain 11 kunnassa minimivaatimukset toteutuvat.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on nimetty 74 prosentissa Lounais-Suomen kunnista. Moniammatilliset päihdetyöryhmät toimivat 71 prosentissa. Työryhmä voi olla myös usean kunnan yhteinen.

Kaarinassa on sekä yhdyshenkilö että työryhmätoimintaa.

Päihdestrategia tai yhdistetty päihde- ja mielenterveysstrategia on laadittu 52 prosentissa kunnista ja strategia on valmistumassa 10 prosentissa kuntia.

Raportin mukaan kunnossa olevat rakenteet eivät kuitenkaan vielä takaa laadukasta ehkäisevää päihdetyötä.

Kunnille on laadittu suositukset, miten jäsentyneellä ja suunnitelmallisella työllä voidaan toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä. Suositukset auttavat kuntia ja yhteistoiminta-alueita hahmottamaan ja kehittämään ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta.

Suosituksissa esitetyt tehtävät perustuvat valtakunnallisiin ohjelmiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Niitä on tarkennettu ja konkretisoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja aluehallintovirastojen Alkoholiohjelman asiantuntijoiden koostamien yksilöityjen esimerkkien avulla.

Päihteet aiheuttavat yksilön ja hänen ympäristönsä lisäksi haittoja yhteiskunnalle. Yksinomaan alkoholinkäyttöön liittyvät haittakustannukset kohosivat 1,3 miljardiin euroon vuonna 2010. Tupakointi ja alkoholin käyttö ovat myös tärkeimpiä ehkäistävissä olevia sairauksien ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttajia. Siksi ehkäisevään päihdetyöhön panostus on kannattavaa ja suositeltavaa toimintaa.