Kaarinan Kehitykselle määräaikainen toimitusjohtaja

0

1202_Nettiin_KantalainenKaarinan Kehitys Oy:n määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi on 1.2.2014 alkaen nimitetty konsulttiyrittäjä, HTM Kari Kantalainen Kaarinasta. Hän hoitaa osa-aikaisesti kehitysyhtiön toimitusjohtajan ja Kaarinan yritysasiamiehen tehtäviä sekä toimii toimitusjohtaja Elina Lehtilän sijaisena elokuun loppuun asti.

Kantalainen on tehnyt monipuolisen työuran Tampereen seudulla toimien muun muassa Lempäälän elinkeinoasiamiehenä, Sampo –yhtiöiden aluejohtajana, kansanedustajana ja viimeksi Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtajana.

Yrittäjyys ja yritystoiminnan kehittäminen sekä yrittäjien järjestötyö ovat aina olleet Kantalaisen ominta aluetta. Kokemuspääomaa onkin kertynyt pitkäaikaisista luottamustehtävistä mm. Suomen Yrittäjät ry:n varapuheenjohtajana, Pirkanmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtajana ja Uusyrityskeskus Ensimetrin puheenjohtajana sekä toiminnasta Kaarinan Kehitys Oy:n hallituksessa.

– Lähes koko Tampereen seudulla vietetyn työelämäni ajan olen tavalla tai toisella tehnyt työtä yrittämisen hyväksi, joten toimintamallit ovat vanhastaan tuttuja. Uutta on fyysinen toimintaympäristö, joka toki vaatii opiskelua. Ja uusi tehtävä on aina mielenkiintoinen haaste. Silti jotenkin tuntuu siltä kuin ympyrä sulkeutuisi. Aloitin elinkeinoasiamiehenä ja lopettelen pitkää työputkea yritysasiamiehenä, toteaa Kantalainen.

Yritysmyönteinen kaupunki

 – Kaarinan yritysilmapiiri on todettu hyväksi useana vuonna peräkkäin eri tutkimuksissa. Yrittämisen edellytysten hyväksi pitää tehdä jatkuvasti töitä. Parhaillaan työstetään kevään yritystilaisuuksia ja pohditaan elinkeino- ja palvelustrategian päivittämistä. Keskeistä on tiivis yhteydenpito paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin. Verkostoitumalla luodaan edellytyksiä kasvulle ja työllisyydelle sekä uusien yritysten sijoittumiselle Kaarinaan. Yritystoiminnalle Kaarinassa ei saa olla turhia esteitä, sanoo Kantalainen.

Kantalainen korostaa, että hyvä yritysilmapiiri syntyy yrittäjien sekä kaupungin virka- ja luottamushenkilöiden yhteistyön tuloksena kehitysyhtiön toimiessa työrukkasena. Hänen mielestään Kaarinan kaupungin organisaatio on selkeästi yritysmyönteinen. Se näkyy käytännössä muun muassa nopeana reagointina yritysten tarpeisiin.

Kaarinan Kehitys Oy kehittää yhdessä yritysten ja paikkakunnan yrittäjäyhdistysten kanssa keinoja, joilla edistetään yritysten verkostoitumista, tunnettuutta ja kasvua Kaarinassa. Kehitysyhtiössä on Kaarinan kaupungin lisäksi osakkaina Kaarinan Yrittäjät ry. ja Piikkiön Yrittäjät ry.

Toimitusjohtajan lisäksi Kaarinan Kehitys Oy:ssä työskentelee vakituisesti toimistosihteeri Maria Karlsson.