Purkutalo poltetaan Kaarinassa lauantaina

0

 Rantakulman VPK harjoittelee lauantaina 22.2.2014 polttamalla Kaarinan kaupungin omistaman purettavan talousrakennuksen. Ra-kennus sijaitsee Kaarinan Torppalassa, Torppalantien päässä. Ope-raatio alkaa lauantaina noin kello 9 valmistelevilla toimilla ja raken-nus sytytetään kello 11–12 välillä.

Harjoituksen alkuvaiheessa savunmuodostus on runsaanlaista ja näkyy ainakin Piispanristille ja Kaarinan keskustan itäosiin sekä luonnollisesti Ala-Lemun alueella.

Kohteeseen johtaa kapea yksityistie (Torppalantie) ja siksi suuren yleisön paikalle saapuminen ei ole toivottavaa. Erityisesti tarpeeton-ta autoilua alueella tulee välttää. Harjoituksen aikana alueella liikkuu raskaita sammutusajoneuvoja ja väistömahdollisuudet tiellä ovat hy-vin heikot. Tarvittaessa VPK ohjaa ja rajoittaa liikennettä. Varsinai-nen harjoituskohde eristetään yleisöltä turvallisuussyistä riittävältä etäisyydeltä.

VPK ilmoittaa harjoituksesta pelastuslaitokselle ja hätäkeskukselle.

Kaarinan kaupunki huolehtii jäljelle jäävien jätteiden siivoamisen.