Pikkutyllintietä ja -kujaa ei yhdistetä

0

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Rauvolantien varren asemakaavan hyväksymistä. Sen tarkoituksena on laatia Rauvolantien vartta täydentävä pientaloalueen asemakaava. Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Rauvolantien, Pikkutyllintien, Turun kaupungin rajan ja Pajusirkuntien rajoittamalla alueella.
Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Ympäristönsuojelulautakunta esitti lausunnossaan Pikkutyllintien yhdistämistä Pikkutyllinkujalle liikenteen sujuvoittamiseksi. Katujen yhdistämistä. lenkkikaduksi tutkittiin valmisteluvaiheessa, mutta asukkaiden mielipiteen ja maastonmuotojen vuoksi tästä luovuttiin. Pikkutyllintien päähän osoitettiin laaja kääntöpaikka, joka mahdollistaa huoltoliikenteen sujuvan kääntymisen ja lumenaurauksen.