Lähteenmäentielle suojatie, muttei hidastetta

0

Lähteenmäen asukkaat ja taloyhtiöt ovat lähestyneet kaupunkia Untolantien turvallisuuden parantamiseksi. Untolantielle toivotaan hidastetta, suojatietä, kävelytietä, katuvaloja, meluvallia sekä lupaa pysäköintialueen rakentamiselle. Perusteena on, että alueella liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, joista osa on pieniä lapsia. Autoilijat ajavat alueella kovaa vauhtia.

Katuvaloja toivotaan Untolantie 2A-B-väliselle katuosuudelle. Noin 20 parkkiruudun kokoinen pysäköintialue taas haluttaisi rakentaa joutomaalle, joka rajoittuu Kaarinantien, Lähteenmäentien, Untolantien ja joutomaan keskellä kulkevan hiekkatien väliin.
Tekninen lautakunta päätti, että alueen katuvalaistus otetaan valaistusohjelmaan ja Lähteenmäen yli tehdään suojatie. Suojatien paikasta ja merkeistä laaditaan erillinen suunnitelma, joka toteutetaan ensi vuoden puolella.

Erillistä kevyen liikenteen väylää ei rakenneta anomuksen mukaisesti, koska Untolantien leveys kyseisessä kohdassa on noin kuusi metriä ja liikennöinti on rivitaloyhtiöiden omaa liikennöintiä. Myöskään hidasteita ei rakenneta Untolantien ja Lähteenmäen liittymään, koska kohta ei täytä hidastetoimenpiteiden pisterajaa.
Taloyhtiöt voivat omalla kustannuksellaan rakentaa pysäköintipaikan. Kaupunki voi laatia pysäköintialueen suunnitelman ja valvoo rakentamisen. Meluvallin rakentaminen kuuluu Ely-keskukselle, koska Kaarinantie kuuluu sille.