Kaupunki ei rakenna meluaitaa

0

Asunto Oy Kaarinan Lähteenmäki pyytää kaupunkia rakentamaan maavallista ja puuaidasta koostuvan meluaidan Pajuharjunkadun ja Kaarinantien väliin. Pajuharjunkatu sijaitsee Lähteenmäen asuinalueella.
Lautakunnan päätöksessä todetaan, että meluvalli on jo olemassa Kaarinantien suuntaisesti. Viheralueelle kohtisuoraan Kaarinantietä vastaan voidaan suunnitella maisemavallialue, jota käytettäisi tulevaisuudessa kaupungin rakennuskohteista tulevien ylijäämaiden läjitykseen.
Maisemavallista muodostuu ajan saatossa meluvalli. Aitaa sen päälle ei rakenneta, vaan maisemavalli saa metsittyä luonnonvaraisesti. Lautakunnan mukaan valli rakentuu siinä tahdissa, kun taloudelliselta ajoetäisyydeltä on ylijäämämaita tarjolla.