Suomalaiset arvostavat sanomalehtiä paikallisina demokratian edistäjinä

0

Suomalaiset pitävät sanomalehtiä merkityksellisinä sekä itselleen ja paikkakunnalleen että koko demokraattiselle yhteiskunnalle.

Korkeimmalle suomalaiset arvostavat sanomalehtien toiminnan paikallisten asioiden edistäjänä. Tätä tehtävää pitää erittäin merkityksellisenä tai melko merkityksellisenä yhteensä 80 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista.

Vastaavasti 78 prosenttia suomalaisista pitää merkityksellisenä sanomalehtien toimintaa yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian edistäjänä. Sanomalehtien tuottama, paperilehdissä ja verkkopalveluissa julkaistava sisältö on erittäin tai melko merkityksellistä 74 prosentille vastaajista.

Suomalaisten arvioita sanomalehtien merkityksestä tutkittiin osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta.  Tutkimushaastatteluja tehtiin syyskuussa yhteensä 1000.

Kriitikko ja puolestapuhuja
Sanomalehtien arvostus paikallisten asioiden ja demokratian edistäjinä sekä merkitys itselle kasvaa iän myötä. Silti myös nuorimmassa tutkitussa ryhmässä, 15–24-vuotiaat, kaikkia näitä rooleja piti merkityksellisenä vähintään 60 prosenttia vastaajista.

– Kansalaiset näkevät, että sanomalehtien toiminnalla ja sisällöillä on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä. Sanomalehdet ovat sekä asioita paljastavia kriitikoita että rakentavia alueensa edun ajajia. Vahvimmillaan nämä roolit näkyvät suomalaisille paikallisella tasolla, tulkitsee Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg.

Terveisiä poliitikoille
Holmberg pitää myönteisenä, että sanomalehtien yhteiskunnallinen merkitys on tunnustettu viimeaikaisessa poliittisessa keskustelussa laajasti.

– Sanomalehtien tulevaisuudesta kannetaan perustellusti huolta. Suorimmat vaikutukset sanomalehtien toimintaedellytyksiin on arvonlisäveroa ja jakelua koskevilla päätöksillä. Toivottavasti ne tehdään vaalien jälkeen tavalla, joka turvaa kansalaisten tasapuolisen tiedonsaannin koko maassa.

IRO Research Oy kysyi suomalaisten sanomalehtinäkemyksiä 8.–16.9.2014 Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin ja asuinseudun mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.