Rudus hakee lupaa louhinnan laajentamiseen

0

Rudus Oy on hakenut muutosta ympäristölupaan koskien Mullimetsän tuotantoaluetta. Alueella tehdään nykyisin muun mussa kalliokiviaineksen louhintaa ja louheen murskausta. Nykyiseen ympäristölupaan haetaan muutosta, jotta koko tuotantoalueella tapahtuville louhinnoille saadaan ympäristölupa. Luvalla mahdollistettaisiin vielä ottamatta jääneiden reuna-alueiden louhinnat.
Louhittavien reuna-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 3,5 ha. Reuna-alueiden louhinta toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen louhintaa ei suoriteta alle 300 metrin etäisyydellä lähimmistä häiriintyvistä kohteista.
Lupa-asian käsittelee ja ratkaisee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.