Vesiosuuskunnat anovat alennusta vesimaksuista

0

Vesiosuuskunnat anovat Kaarinan kaupungilta 30 prosentin tukkualennusta vesihuollon kulutusmaksuista. Anomuksen on allekirjoittanut viisi kaarinalaista vesiosuuskuntaa. Anomusta perustellaan erityisesti sillä, että vesiosuuskunta hoitaa laskutuksen vesihuoltolaitoksen puolesta.

Tekninen johtaja Jyrki Lappi esitti lautakunnalle, ettei vesiosuuskunnille myönnetä tukkualennusta veden ja jäteveden käyttömaksuista. Taloudellisesti 30 prosentin alennus tarkoittaisi noin 50 000-100 000 euron vuotuista kustannustensiirtoa vesihuoltolaitoksen muiden asiakkaiden maksettavaksi.

Tällä hetkellä Kaarinan vesihuoltolaitos ei peri erikseen perusmaksua, vaan kaikki maksut on sisällytetty kuluttajien käyttömaksuun. Perusmaksun kautta vesiosuuskunnat voisivat saada pientä alennusta siitä, että ne toimivat suuremman käyttäjäjoukon puolesta tukkuostajina.

Tekninen lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.