Karavaanariyhdistys uusi vuokrasopimuksensa

0

KAUPUNGINHALLITUS. SF Caravan Piikkiö ry on anonut jatkoa Harvaluodon virkistysalueesta tehdylle vuokrasopimukselleen. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun. Vuokrasopimuksen jatkaminen on tullut ajankohtaiseksi jo nyt, koska Harvaluotoon ollaan toteuttamassa vesiosuuskunnan toimesta vesihuoltoa. Samalla SF Caravan Piikkiö ry:n omistama huoltorakennus olisi perusteltua liittää järjestetyn vesihuollon piiriin. Uusi sopimus antaisi yhdistykselle varmuuden toiminnan jatkumisesta ja tällöin huoltorakennuksen liittäminen vesiosuuskunnan verkkoon pystytään toteuttamaan.

Kaupunginhallituksessa istuva Kimmo Hollmén (kok.) esitti vuokrasopimusasian jättämistä pöydälle. Hän ehdotti, että yhdistykseltä tiedustellaan halukkuutta laajentaa vuokrattavaa aluetta Harvaluodon leirintäalueelle. Hollménin esitys voitti äänestyksen 7-5.