Vaalikortti: Janne Aso (ps)

0

Janne Aso, 39, palotarkastaja, työsuojeluvaltuutettu, perussuomalaiset

Perheeseeni kuuluu…
Vaimo, kaksi kouluikäistä lasta ja kaksi tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa.

Kotini on…
Itä-Kaarinassa, Makarlassa.
Minkä takia haluat kansanedustajaksi?
Suomi ja suomalaisten tilanne on ajettu sellaiseen tilanteeseen, joka kaipaa uutta otetta. Näpertelypolitiikalla on kiristetty liikaa ihmisten olosuhteita, esimerkiksi tehdä töitä ja yrittää. Suomi tarvitsee uskoa tulevaisuuteen ja vahvaa politiikkaa, jossa kansalaisista pidetään huolta tasavertaisesti. Taloudellisesti vaikeina aikoina tarvitaan ”Talvisodan-henkeä” eli kaveria ei jätetä. Politiikan yhtenä peruskivenä on ihmisyys, mutta valitettavasti se on tuntunut päättäjiltä unohtumaan.

Mikä on vaalibudjettisi? Kuka vaalityösi maksaa?
Vaalibudjetti on 5 000–10 000 euroa, joka muodostuu omasta takataskusta ja yksityishenkilöiden tuesta, sekä pienestä puolueen paikallisyhdistyksen tuesta. Taustalla ei ole säätiöitä, yrityksiä ja ammattiyhdistystä.

Miten tekisit Suomesta paremman paikan?
Olen kirjoittanut viime kesänä www.janneaso.fi-sivuille Vahvan Suomen teesit, joissa otan tähän kantaa. Pidetään huolta heikompiosaisista ja ollaan ihmisen puolella, nopeutetaan hoitoon pääsyä, panostetaan työllisyydessä bioenergian aloihin, korjataan oikeusjärjestelmän ongelmat, siirrytään EU-politiikassa terveen kansallisen itsekkyyden politiikkaan, ryhdytään hoitamaan suomalaisten rahoilla suomalaisten asioita.

Mikä nykyisen eduskunnan päätös ärsyttää eniten?
Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus, jolla esim. Kaarinan tilannetta heikennettiin väärin perustein.

Mistä päätöksestä olet kiitollinen?
Sote- ja kuntauudistuksen kaatuminen.

Mihin maahan muuttaisit, jos sinun olisi pakko muuttaa Suomesta pois? Miksi?
Kyllä minä kuitenkin jäisin tänne, vaikka kuinka pakko olisi lähteä. Ei sitä juuriltaan lähdetä.

Olisitko valmis laskemaan kansanedustajan palkkaa?  Kansanedustajien palkkojen kehitys pitäisi sitoa normaaliin palkansaajan palkkakehitykseen. Pidän hyvänä, että kansanedustajat eivät itse päätä palkoistaan.

Anna vaalilupaus.
Lupaan tehdä töitä ihmisen henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rangaistusten kiristämiseksi ja omaishoitajien tilanteen yhdenmukaistamiseksi, jolloin päätöksenteko siirretään Kelalle ja vaikuttaa omaishoitopalkkion muuttamiseksi verottomaksi.