Vaalikortti: Pentti Kallio (vas)

0

Pentti Kallio, 61, toiminnanjohtaja

Perheeseeni kuuluu…

Avopuoliso

Kotini on…

Vuokra-asunto

Miksi haluat kansanedustajaksi?
Vastuu heikommista ja niistä, jotka eivät itse kykene asioitaan ajamaan.

Mikä on vaalibudjettisi? Kuka sen maksaa?

5 000 euroa, sieltä täältä haalittuna.

Miten tekisit Suomesta paremman paikan?

Oikaisemalla verotuksen suunnan ja pitämällä peruspalvelut ja kunnan tehtävät voittoa tuottamattomissa käsissä, sekä korjaamalla vinoutuneet työmarkkinat vetämään elvytyksen kautta.

Mikä nykyisen eduskunnan päätös ärsyttää eniten?

Saamattomuus ja asioiden riittämätön valmistelu.

Mistä päätöksestä olet kiitollinen?

Siitä että huomasivat epäonnistuneensa lähes joka taholla, ja myöntävät sen julkisesti.

Mihin maahan muuttaisit, jos sinun olisi pakko muuttaa Suomesta pois?

Ruotsiin, olen työskennellyt siellä. siellä asiat tehdään kuitenkin suhteellisen tasa-arvoisesti ja oikein.

Olisitko valmis laskemaan kansanedustajan palkkaa?

Jos homman hoitaa niin kuin pitää, jää tuntipalkka melko pieneksi, eli en.

Anna vaalilupaus.

Leikkaaminen pois, saneeraukset kautta linjan kotimaisin voimin käyntiin.