Ohjausryhmä esittää Kaarinan ja Piikkiön seurakuntien yhdistämistä

1
Hankkeen ohjausryhmä kertoi esityksestään perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Kuvassa (vas.) ohjausryhmän puheenjohtaja, kirkkoherra Björn Nalle Öhman, tuomiorovasti Heimo Rinne, kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja (Kaarinan srk) ja hallintojohtaja Hannu Kallio.
Hankkeen ohjausryhmä kertoi esityksestään perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Kuvassa (vas.) ohjausryhmän puheenjohtaja, kirkkoherra Björn Nalle Öhman, tuomiorovasti Heimo Rinne, kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja (Kaarinan srk) ja hallintojohtaja Hannu Kallio.

Seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanke on edennyt välietappiin. Hankkeen ohjausryhmä esittää, että seurakuntayhtymä koostuisi suomenkielisten seurakuntien osalta kolmesta seurakunnasta Turussa ja yhdestä Kaarinassa.

Nykyisen yhdeksän suomenkielisen seurakunnan sijaan olisi siis neljä seurakuntaa: Kaarinan seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta, Maarian seurakunta ja Mikaelinseurakunta. Porvoon hiippakuntaan kuuluva, koko yhtymän alueella toimiva Åbo svenska församling säilyttäisi nykyisen asemansa.

Pyrkimyksenä on, että muutokset näkyisivät seurakuntalaisille mahdollisimman vähän. Konkreettisin muutos voi olla oman kotiseurakunnan nimen muuttuminen. Piikkiön seurakunnan osalta kyseeseen voi ohjausryhmän esityksen mukaan tulla myös kappeliseurakuntamalli, joka mahdollistaisi oman seurakunnan nimen säilyttämisen.

Ohjausryhmän tekemä esitys toimii pohjana jatkokeskustelulle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa helmikuussa ja tekee periaatepäätöksen siitä, kannattaako se valittua linjaa ja kehittämistoimia. Kehittämishankkeen jatko tapahtuu sen jälkeen yhteistyössä tuomiokapitulin ja arkkipiispan kanssa. Lopullisen päätöksen tekee kirkkohallitus. Tavoitteena on, että uudet seurakunnat aloittaisivat toimintansa vuonna 2018.

1 KOMMENTTI

  1. Kirkko katoaa vallan linnakkeisiin yhä kauemmaksi tavallisesta ihmisestä.

    Paikallistason säästöillä maksetaan keskushallinnon kustannuksia.

    Pitänee erota kirkosta !

Kommenttien lisääminen on estetty.