Aikuislinjan kohtalosta päätetään – lue opettajien vetoomus

0

Kaarinan sivistyslautakunta päättää kokouksessaan 10.2. Kaarinan lukion aikuislinjan kohtalosta. Aikuislinjan opettajat vetoavat päättäjiin linjan säilyttämiseksi.

Haluamme tuoda tiedoksi seuraavia näkökulmia linjan säilyttämisen puolesta. Kaarinan lukion aikuislinja on väylä
•ylioppilastutkintoon
•peruskoulun arvosanojen korottamiselle
•tuottaa mahdollisimman hyvät jatko-opintomahdollisuudet
•opiskella vieraita kieliä ja suomea toisena kielenä
•suorittaa opintoja päivälukion tai ammattiopintojen ohessa
•täydentää tai parantaa aiemmin suoritettua ylioppilastutkintoa
•kohentaa itsetuntoa ja uskoa omiin menestymismahdollisuuksiin.

On arvioitu, että aikuislinja maksaa kaupungille 50 000-100 000 € vuodessa. Perusteluja linjan mahdolliselle lakkauttamiselle onkin haettu säästöistä. Tässä yhteydessä pienten opetusryhmien määrä ja kustannukset on nostettu esille. Aikuislukion lakkauttaminen v. 2014 ja yhdistäminen Kaarinan lukioon, viimeaikaiset huhut sekä  julkilausutut ajatukset aikuislinjankin lopettamisesta eivät ole ainakaan helpottaneet opiskelijavirtojen kääntämistä Kaarinaan.

On kuitenkin huomattava, että pienistä ryhmistä ei makseta opettajalle täyttä palkkaa. Lisäksi hallintokuluissa koulusihteerin ja rehtorin eläköityminen vuonna 2016 mahdollistaa 20 000-30 000 € vuosisäästön. Tämä toteutuu yhdistämällä tehtäviä päivälukion hallinnon kanssa.

Aikuislinjalla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä, jonka rahallinen arvo tulee hyvin ilmi Turun Sanomien artikkelissa “Suomessa vähintään 70 000 syrjäytynyttä” (25.1.2016). Artikkelin mukaan lasku yhteiskunnalle on vähintään 2.1 miljardia euroa joka vuosi eli noin 30 000 € syrjäytynyttä kohti. Syrjäytyneistä ⅔  on nuoria, ja suurimpia riskejä syrjäytymiselle ovat koulutuksen puute, maahanmuuttajatausta sekä asunnottomuus. Viimeiseen seikkaan emme voi aikuislinjalla vaikuttaa, mutta kahteen ensimmäiseen kyllä.

Koulupudokkaiden ja erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivien opiskelijoiden määrä kasvaa koko ajan. Koulustamme on valmistunut lukuisia ylioppilaita, joille päivälukion suorittaminen olisi ollut hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta. On ehdotettu, että jos aikuisten lukiokoulutus Kaarinassa loppuu, opiskelijat voisivat siirtyä Turun iltalukioon. Vaikka Turku on lähellä, se ei ole kaikille opiskelijoille kuitenkaan helposti saavutettavissa esim. työpaikan sijainnin tai perhetilanteen vuoksi. Lisäksi Turun iltalukio on erilainen yksikkö, joka ei sovi kaikille opiskelijoille muun muassa suuren kokonsa vuoksi. Suuressa ryhmässä toimiminen ja keskittyminen tuottavat yhä useammalle vaikeuksia.  

Vuoden 2014 lopussa Kaarinassa asui noin 1200 vieraskielistä asukasta, ja tällä hetkellä arvioidaan, että Kaarinaan tullaan asuttamaan noin 20 uutta pakolaista vuosittain. Miten kotoutumiskoulutus järjestetään? Kun huomioidaan myös muiden lähikuntien pakolaiset, riittävätkö Turun resurssit? Tällä hetkellä lukion aikuislinja on ainoa paikka, joka Kaarinassa tarjoaa opetusta nuorille tai aikuisille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Jos linja lakkautetaan, niin esimerkiksi päivälukion suomi toisena kielenä -opetus ja ohjaus/tukitoimet vaativat lisäresurssia.

Kaarinan lukion aikuislinjan mahdollisuudet ja toiminnan kehittäminen

Aikuislinjan toimintaa olisi mahdollista tehostaa kehittämällä yhteistoimintaa päivälukion kanssa esimerkiksi muuttamalla aikuislinjan ja päivälinjan kurssitarjottimet yhteensopiviksi. Tämä mahdollistaisi muun muassa yhteisten kurssien järjestämisen, mikä lisäisi molempien linjojen vetovoimaa.

Opiskelijat hyötyisivät laajemmasta kurssivalikoimasta valmistautuessaan kirjoituksiin, pystyisivät sovittamaan opiskelun paremmin työhön ja harrastuksiin ja voisivat halutessaan nopeuttaa valmistumistaan. Päiväopinnoilla näyttäisi myös olevan mahdollisuus vetää nuoria ns. pudokkaita enemmän puoleensa, sillä jo nyt nuoria on joissain tapauksissa siirtynyt päivälukion puolelle opintojen käynnistyttyä kohtuullisesti aikuislinjan puolella.

Uudesta lääketieteelliseen ja teknisille aloille pyrkiville opiskelijoille tarkoitetusta BIFYKE-linjasta on saatu hyviä kokemuksia. Jatkossa voimme tiivistää yhteistyötä myös ammattiopisto Livian kanssa ja markkinoida kaksoistutkintomahdollisuutta tehokkaasti. Lisäksi mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen löytyisi varmasti myös suomi toisena kielenä opetuksen tarjonnasta, lukioon ja peruskouluun valmistavasta opetuksesta sekä yläkoulun suorittamista tukevan lisäopetuksen aloittamisesta.
Aikuislinjan vahvuus on siinä, että se on pieni ja ketterä paikallinen yksikkö, joka pystyy toimimaan tehokkaasti ja samalla tuottamaan hyviä oppimistuloksia. Opiskelu aikuislinjalla on tavoitteellista – ei siis pelkkää harrastustoimintaa. Kaarinan kaupungin identiteetille ja imagolle olisi erinomaista, jos täältä kuuluisi hyvä uutinen sivistysrintamalta.

Meillä Kaarinassa on vielä toistaiseksi hyvä  instrumentti toimintaan, jota pitää ideoida ja kehittää eteenpäin ja jonka opetuksesta tiedottamiseen on löydettävä tehokkaat viestintäkanavat. Kaarinan kaupunki on profiloitunut julkisuudessa koulutusmyönteiseksi kunnaksi. Toivomme, että näin olisi myös jatkossa.

Kaarinan lukion aikuislinjan opettajat