Poliisi epäilee opettajaa oppilaan hyväksikäytöstä

0

Lounais-Suomen poliisilla on tutkittavana Turun lähialueen koulussa epäilty opettajan ja oppilaan välinen seurustelusuhde. Asiaa tutkitaan seksuaalisena hyväksikäyttönä ja virka-aseman väärinkäyttämisenä. Rikoksesta epäilty on esitutkinnassa myöntänyt teon.

Asia tuli ilmi toisen opettajan havaintojen perusteella. Ilmoituksen asiasta teki koulun rehtori. Asian arkaluonteisuuden ja asianomistajan suojaamiseksi asiasta ei tiedoteta enempää. Poliisi ei paljasta, missä kunnassa hyväksikäyttö on tapahtunut.

Kyseisessä tapauksessa ilmoituksenteko poliisille oli tarpeettomasti viivästynyt, mikä olisi voinut johtaa esitutkinnan vaikeutumiseen. Lastensuojelulain ilmoituksenteko velvollisuudella ei kuitenkaan tavoitella ensisijaisesti esitutkinnan mahdollistamista, vaan tarkoituksena on lastensuojelulain tavoitteiden mukaisesti turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Poliisi haluaakin kiinnittää viranomaisten huomiota lastensuojelulaissa oleviin ilmoitusvelvollisuuksiin. Sosiaaliviranomaisten lisäksi myös muille viranomaisille muun muassa opetus- ja nuorisotoimen, seurakunnan, lasten päivähoidon henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen lisäksi suoraan poliisille, kun on syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.