Varsinais-Suomessa oli vuoden alussa vielä 262 sotainvalidia

0

Sotainvalidien Veljesliiton jäsenmäärät on saatu piireistä ja 31.12.2015 Varsinais-Suomen piirin alueella oli sotainvalideja elossa vielä 262. Puoliso- ja leskijäsenten määrä alueella oli suurempi, heitä oli vuoden alussa yhteensä 886.

Varsinais-Suomen piirin alueella tuli myös yksi uusi myönteinen elinkorkopäätös, eli alueella on yksi uusi sotainvalidi.

Kaikkiaan Veljesliitossa oli vuoden 2016 alussa jäsenenä 3 170 sotainvalidia. Koko liiton tasolla sotainvalidien vuosittainen poistuma pieneni viime vuoden 20,2 %:sta 19,4 %:iin. Puoliso- ja leskijäsenten yhteenlaskettu määrä liitossa oli 9 500.

Liitto sekä aktiivinen kenttä ovat sitoutuneet jatkamaan sotainvalidien hyvää hoivaa.