Kaarina paisuttaa päiväkotien ryhmäkokoja

0

Sivistyslautakunta päätti, että päiväkotien ryhmäkokoja kasvatetaan ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan. Päätös syntyi äänin 6-5. Muutokset astuvat voimaan ensi elokuussa. Tiistaina kokoontuvalla kaupunginhallituksella on mahdollisuus käyttää asiassa otto-oikeutta.

Uuden lain mukaan yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä saa olla kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti, kun nykyinen suhdeluku on seitsemän lasta per aikuinen. Kaarinassa on arvioitu suhdeluvun muutoksen tarkoittavan, että nykyisiin päiväkoteihin saadaan 68 lisäpaikkaa. Ryhmien kasvattaminen ei ole tilasyistä mahdollista Rauvolan ja Koriston päiväkodeissa eikä Auranlaakson esiopetusyksikössä. Myös vuorokoti Rinkelissä ja integroiduissa erityisryhmissä ryhmäkoot säilyvät pienempinä. Päätöksessä todetaan, että suhdeluku voi olla myös pienempi, jos lapsiryhmän hoitoisuus, tilat tai perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt sitä edellyttävät.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutukset ovat Kaarinassa oletettavasti pieniä. Hoitomuodon muutoksen kokopäivähoidosta osapäivähoidoksi on arvioitu kohdistuvan vain noin 30 lapseen.

Lue lisää Kaarina-lehdestä keskiviikkona 30.3.