Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta päivähoidon linjauksiin

0

Kaarinan kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta päiväkotien ryhmäkokoja ja subjektiivista päivähoito-oikeutta koskeviin linjauksiin. Näin ollen asia tulee vielä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta päätti aiemmin, että päiväkotien ryhmäkokoja voidaan kasvattaa ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoittaa. (Kaarina-lehti 30.3.) Lautakunnan päätös syntyi äänin 6-5.

Mikäli kaupunginhallitus kallistuu lautakunnan kanssa samalle kannalle, yli kolmevuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä voi olla ensi syksystä alkaen kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti. Nykyinen suhdeluku on seitsemän lasta per aikuinen. Osassa päiväkodeista ryhmäkokojen kasvattaminen ei ole tilasyistä mahdollista. Suhdeluku voi myös olla pienempi, mikäli ryhmässä on runsaasti tukea tarvitsevia lapsia.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 tuntiin viikossa on mahdollista, jos toinen tai molemmat vanhemmista ovat kotona. Lapset voivat kuitenkin olla jatkossakin oikeutettuja kokopäivähoitoon sosiaalisista tai kasvatuksellisista syistä. Kaarinassa on laskettu, että kokopäivähoito muuttuisi osapäivähoidoksi noin 30 lapsen kohdalla.