Kaarinan seurakunta teki aloitteen seurakuntaliitoksesta

0
Piikkiön seurakunta haluaa pitää kiinni itsenäisyydestään. Seurakuntaneuvoston jäsenet Janne Aso, Kirsi Huoponen ja Marjo Uotila naulasivat toissaviikolla Piikkiön seurakunnan kannanoton teesinä kirkon oveen.

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti keskiviikkona 20.4. kokouksessaan tehdä aloitteen Piikkiön seurakunnan liittämiseksi Kaarinan seurakuntaan 1.1.2018 alkaen. Aloite on kirkkolain 13. luvun ensimmäisen pykälän mukainen.

Aloite on osa isoa kokonaisuutta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on jo yli kolme vuotta ollut käynnissä iso yhtymä- ja seurakuntarakenteiden uudistamiseen tähtäävä hanke. Sekä hankkeen ohjausryhmä (29.1.2016) että yhteinen kirkkoneuvosto (3.3.2016) ovat ottaneet kannan, että suomenkielisten seurakuntien määrää pitää seurakuntayhtymässä merkittävästi pienentää ja että Kaarinassa tulisi olla jatkossa vain yksi seurakunta.  Liitosten lisäksi kehittämishankkeessa on keskeistä seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien välisen työn- ja resurssien jaon uudistaminen sekä laaja uudistus johtamisjärjestelmään.

Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut linjan, jossa painottuvat vahvat, nykyistä isommat paikallisseurakunnat. Kaarinan seurakuntaneuvosto kannattaa tätä, sillä se katsoo, että kyseinen linja mahdollistaa hyvien seurakunnallisten palveluiden säilymisen koko Kaarinan kaupungin alueella. Toinen reaalinen vaihtoehto olisi ollut siirtyä Turku-vetoiseen yhden ainoan jättiseurakunnan malliin tai vaihtoehtoisesti Turku-vetoiseen vahvan seurakuntayhtymän malliin. Tällöin ison yhtymän tai jättiseurakunnan reuna-alueet, sekä nykyiset Piikkiön seurakunta että Kaarinan seurakunta, olisivat jääneet auttamattomasti katveeseen.

Seurakuntaneuvosto pitää itsestään selvänä, että tulevassa laajemmassa Kaarinan seurakunnassa Piikkiön alueen toiminta ja palvelut ovat täysin tasa-arvoisessa asemassa nykyisen Kaarinan seurakunnan alueen toiminnan ja palveluiden kanssa.

Piikkiön seurakunta on näkyvästi vastustanut seurakuntaliitoksia. Tällä viikolla seurakunta järjesti keskustelutilaisuuden Piikkiön seurakunnan tulevaisuudesta.

Lue lisää Kaarina-lehdestä 27.4.