Kirjalansalmen uusi silta vanhan sillan itäpuolelle

0

Kirjalansalmen uutta siltaa esitetään toteutettavaksi nykyisen sillan itäpuolelle. Vaihtoehtoina on tarkasteltu nykyisen sillan molempia puolia. Nykyisen sillan itäpuolelle sijoittuva vaihtoehto on todettu paremmaksi ratkaisuksi muun muassa mahdollisen Kaarinan läntisen ohitustien järjestelyiden osalta.

Silta esitetään toteutettavaksi yhdistelmänä, jossa Paraisten puoli toteutettaisiin liittopalkkisiltana ja Kuusiston puolen pääaukko vinoköysisiltana. Sillan uusiminen edellyttää kaavamuutosta Paraisten puolella salmea. Paraisten kaupunki käynnistää Kirjalan saaren osayleiskaavan muutostyön rinnakkain sillan jatkosuunnittelun kanssa. Sillan suunnitteluratkaisuja ja vaikutuksia esitellään yleisölle elokuussa.