Kaarinan lukio edellyttää opiskelijoilta omaa tietokonetta kirjoituksiin

0

Kaarinan lukiossa tietokoneen hankinta sähköiseen ylioppilaksirjoitukseen on opiskelijan tehtävä. Kaarinan lukiossa koulu tarjoaa tietokoneen opiskelijalle vain poikkeustapauksessa, kuten silloin kun tietokone rikkoutuu.

– Tietokoneen hankinta ja toimivuus on Ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaan opiskelijan vastuulla, perustelee Kaarinan lukion rehtori Kimmo Laitinen.

Osa maakunnan lukioista tarjoaa opiskelijoilleen tietokoneen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kone löytyy erityisesti pienemmistä lukioista, mutta myös joissakin isommissakin lukioissa satsaus on tehty. Esimerkiksi Paimion lukiossa on kirjoituksissa lähtökohtaisesti koulun kautta hankittu laite.

– Koemme yhtenevän päätelaitteen varmimmaksi ja turvallisimmaksi, sanoo rehtori Heikki Turpeinen.

Teimme sähköpostikyselyn Varsinais-Suomen lukioille, onko lukion kirjoituksissa oppilaiden käytössä oma kone vai lukion tarjoama kone.

Suurin osa lukioista ei lähtökohtaisesti tarjoa koneita ylioppilaskirjoituksiin. Esimerkiksi Turussa kaupungin lukiot edellyttävät opiskelijoilta omaa konetta. Poikkeuksen tekee Turun yliopiston pyörittämä Turun Normaalikoulu. Siellä kaikille opiskelijoille on hankittu tietokoneet koulun puolesta.

 

Kirjoitusten digitalisoiminen on aiheuttanut kouluille paljon vaivaa. Osa huomauttaa salien teknisen varustelun maksaneen paljon.

– Ongelmana koetilan järjestäminen luotettavasti. Johdot kompastumisriski, tekniikka tuo lisää haavoittuvuutta, huomauttaa Kaarinan lukion Kimmo Laitinen.

– Koejärjestelmän tekeminen saliin on aika työläs ja vaatii paljon johtojen vetämistä. Toivottavasti  koulut pääsevät siirtymään langattomaan järjestelmään mahdollisimman pian, toivoo Laitilan lukion vararehtori Aki Vaaraslahti.

 

 

Opiskelijoiden kirjava konekanta on tuottanut vaihtelevasti ongelmia.

–  Ei suuria ongelmia, käyttäjien omien taitojen ja harjoittelun puute suurin, huomauttaa Kaarinan lukion Kimmo Laitinen.

– Jotkut enemmän pelikoneiksi tarkoitetut koneet eivät toimi kunnolla Abitissa, sanoo rehtori Hannu Lahti Novida lukio Loimaasta.

Erityisesti matemaattisten aineiden digitaalinen koe on haaste.

– Matemaattisissa aineissa tekniikan merkitys tulee olemaan huomattavasti suurin, huomauttaa Laitilan lukion rehtori Aki Vaaraslahti.

 

Pienemmissä lukioissa suunta on kääntymässä. Yhä useammin lukiolaiselta vaaditaan omaa konetta.

– Tämän vuoden abit hyödyntävät paljolti koulun koneita, mutta nuoremmat ikäluokat käyttävät pääasiassa omia koneitaan, kertoo Nousiaisten lukion rehtori Anett Blom.

Nykymuodossaan lukion omia koneita ei myöskään riitä kaikille, kun yhä useampi koetilanne muuttuu sähköiseksi.

– Sähköisten kokeiden kirjoittajia vähän vielä tänä vuonna. Ensi syksystä alkaen määrä lisääntyy huomattavasti, kun ruotsi, uskonto, terveystieto ja historia tulevat sähköisiksi, muistuttaa Elisenvaaran rehtori Outi Jalonen.

 

 

Ylioppilastutkinto digitalisoituu: Viime syksynä kirjoitettiin ensimmäiset digikokeet

  • Syksyllä 2016 kirjoitettiin sähköisesti saksa, maantiede ja filosofia.
  • Tänä keväänä kirjoitetaan ensimmäistä kertaa ranska, yhteiskuntaoppi ja psykologia.
  • Ensi syksynä uudet digitaaliset kokeet tulevat toisen kotimaisen kielen kirjoittajille, uskonnon ja elämänkatsomustiedon kirjoittajille, terveystiedon ja historian kirjoittajille.
  • Keväällä 2018 sähköistyvät seuraavat kokeet: äidinkieli, suomi/ruotsi toisena kielenä, venäjä, fysiikka, kemia ja saame.
  • Viimeisenä digitalisoituu matematiikan koe keväällä 2019.
  • Ylioppilaskokeet lyhenevät, kun kuullunymmärtämiset siirtyvät osaksi varsinaista koetapahtumaa. Ennen penkkareita ei ole siis enää kuunteluita.

 

Näin rehtorit vastasivat

Tarjoaako lukionne koulun tietokoneita oppilaiden käyttöön ylioppilaskirjoituksissa?

Elisenvaaran lukio

Kyllä tarjoaa, koska sähköisten kokeiden kirjoittajia vielä tänä vuonna vähän.

Kemiönsaaren lukio

Jokaisella oman koulun kokelaalla on käytössään koulun tietokone.

 

Mynämäen lukio

Opiskelijoita kehotetaan hankkimaan oma kone. Koululla on muutama kymmenen varakonetta.

Nousiaisten lukio

Lukiolainen voi halutessaan käyttää koulun konetta. Tämän vuoden abit hyödyntävät paljolti koulun koneita.

Novida lukio Loimaa

Jokaisella on oltava oma kone.

Paimion lukio

Koulu tarjoaa koneita ylioppilaskirjoituksiin. Lähtökohtaisesti jokaisella opiskelijalla on koulun kautta hankittu päätelaite.

Paraisten lukio

Käytämme lukion koneita kirjoituksissa.

 

 

Suomen kristillinen yhteiskoulu

Lukio tarjoaa koneita vain hätätapauksessa.