Ehdokkaat Kuusisto, Haroma ja Mahkonen vastaavat vaalikysymyksiin

0

Tämän päivän Kaarina-lehdessä julkaistiin Kaarina-lehden suuri vaalikysely.

Kysymykset lähetettiin kaikille Kaarinan 227 ehdokkaalle ja heistä ilahduttavasti 90 vastasi määräaikaan mennessä. Valitettavasti kolmen ehdokkaan vastaukset jäivät inhimillisen erehdyksen tai teknisen ongelman vuoksi pois lehdestä. Pahoittelemme virhettä. Tässä puuttuvat vastaukset, olkaa hyvät:

Kokoomus

Tero Kuusisto

1. Miten muuttaisit Kaarinan kaupungin vuoden 2017 budjettia vuodelle 2018? Mihin antaisit lisää rahaa ja mistä ottaisit vastaavan summan pois?

– Hallinnosta kautta linjan, myös luottamushenkilöpuolelta. Koululaisille leirikouluavustuksiin ja päiväretkiin.

2. Mihin väestöryhmään Kaarinassa pitäisi tulevina vuosina erityisesti satsata? Miksi?

– En nostaisi mitään väestöryhmää erityisasemaan, sillä kuntaan kuuluvat kaikki ja kaikille pitää olla tarpeelliset palvelut.

3. Kerro elämänohje, jota olet pyrkinyt seuraamaan.

– Tahdon tehdä parhaani.

Kokoomus

Jukka Haroma

1. Miten muuttaisit Kaarinan kaupungin vuoden 2017 budjettia vuodelle 2018? Mihin antaisit lisää rahaa ja mistä ottaisit vastaavan summan pois?

– Kaikille toimialoille raamiin lisää +1% vuoteen 2017 verrattuna, paitsi sivistys/koulutoimelle esitetyn lisätarpeen mukaan, jotta luokkakoot pysyvät oikeina. Vuoden 2016 ylijäämä ja tuleva kasvu riittää rahoitukseen, joten leikkauksia ei tarvita.

2. Mihin väestöryhmään Kaarinassa pitäisi tulevina vuosina erityisesti satsata? Miksi?

– Lähtökohta on, että kaikista väestöryhmistä tulee huolehtia aina. Lisäpanostus tarpeen mukaan vuosittain – kun erityistarve, kuten kouluissa nyt.

3. Kerro elämänohje, jota olet pyrkinyt seuraamaan.

– Tekemällä asiat niin kuin ennenkin – pääsee samaan paikkaan kuin ennenkin.

Vihreät

Beatriz Mahkonen

1. Miten muuttaisit Kaarinan kaupungin vuoden 2017 budjettia vuodelle 2018? Mihin antaisit lisää rahaa ja mistä ottaisit vastaavan summan pois?

– Lisää rahaa tarvitaan kouluille, jotta ryhmäkoot pysyvät kohtuullisen kokoisina ja pystytään investoimaan perinteisiin koulukirjoihin digitaalisen sisällön lisäksi. Vastaava summa saadaan luonnollisen henkilöstöpoistuman kautta ja lisääntyneillä verotuloilla.

2. Mihin väestöryhmään Kaarinassa pitäisi tulevina vuosina erityisesti satsata? Miksi?

– Lapsiperheisiin ja siinä erityisesti ennaltaehkäisevään työhön, jonka kustannukset ovat pidemmällä tähtäimellä huomattavasti alhaisemmat verrattuna korjaaviin toimenpiteisiin. Ikääntyvä väestö on toinen ryhmä, jolle pitää taata jatkossa toimivat palvelut.

3. Kerro elämänohje, jota olet pyrkinyt seuraamaan.

– Kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä ja mikään asema ei oikeuta sitä, että kohtelisi muita huonosti tai epäkunnioittavasti.