Kaakkois-Herrasniittyyn kaavoitetaan omakotitontteja

0

KAUPUNGINVALTUUSTO. Kaupunki solmii maankäyttösopimuksen alueesta, joka sijaitsee Kaakkois-Herranniityssä. Sopimuksen tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin toimenpitein laatia sopimusalueelle asemakaava. Tavoitteena on asemakaavalla kaavoittaa alueelle erillispientalojen korttelialuetta, eli alueelle tulee lähinnä omakotitaloja.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Herrasniitynkadun eteläpäähän, idässä asemakaavoitettavaan Auvaisten laajennusalueen länsiosaan ja muutoin virkistysalueisiin.