Nuoret lääkärit: Kaarinan terveyskeskus on Suomen parhaita koulutuspaikkoja

0

Kaarinan terveyskeskus on Nuorten lääkärien yhdistyksen mielestä Suomen parhaita koulutuspaikkoja erikoistuville lääkäreille.

Nuorten lääkärien yhdistys (NLY) on tehnyt Suomen ensimmäisen selvityksen erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista ja rankingin Suomen parhaista koulutussairaaloista ja -terveyskeskuksista.

Valtakunnallisessa selvityksessä pärjäsivät parhaiten terveyskeskukset. Täydet viisi tähteä ansainneita koulutuspaikkoja oli seitsemän. Viisi näistä oli terveyskeskuksia ja yksi näistä Kaarinan terveyskeskus.

– Terveyskeskusten menestymistä saattaa selittää mahdollisuus paneutua potilaiden tilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Nuorten lääkäreiden ohjaus nousee selvästi myös kauempana kasvukeskuksista sijaitsevien terveyskeskusten valttina, analysoi  Nuorten lääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Sara Launio.

Selvityksessä havaittiin korrelaatio toteutuneen ohjauksen ja koulutuspaikkaan tyytyväisyyden välillä. Parhaimmissa koulutuspaikoissa oli nimetty työsuhteen alussa oma ohjaaja ja ohjaukselle oli varattu säännöllinen aika. Hyvissä koulutuspaikoissa koulutuksiin päästiin osallistumaan säännöllisesti ja konsultointimahdollisuuksia kehuttiin.
– Kollegojen tuki on uran alkuvaiheessa ensiarvoisen tärkeää. Kyselyn tuloksissa tämä nousee selvästi esiin. Oma ohjaaja ja kollegoilta saatu konsultaatiotuki auttavat kestämään työssä väistämättä vallitsevaa epävarmuutta, kommentoi Launio.

RANKING
Viiden tähden koulutuspaikat

 • Kaarinan terveyskeskus
 • Rovaniemen terveyskeskus
 • Siilinjärven terveyskeskus
 • Vaasan terveyskeskus
 • Vaasan keskussairaala
 • Päijät-Hämeen keskussairaala
 • Vantaan terveyskeskus

Neljän tähden koulutuspaikat

 • Satakunnan keskussairaala
 • Keski-Suomen keskussairaala
 • Pohjois-Karjalan keskussairaala
 • Etelä-Savon keskussairaala
 • Hyvinkään sairaala
 • Etelä-Pohjanmaan keskussairaala
 • Oulun yliopistollinen sairaala
 • Peijaksen sairaala
 • Helsingin terveyskeskus
 • Turun yliopistollinen keskussairaala
 • Kymenlaakson keskussairaala

Yliopistosairaaloista parhaiten pärjäsivät Oulun ja Turun yliopistolliset sairaalat.
– Negatiivisten arvioiden taustalla nousi esiin erityisesti työkuorma. Kuormittavuutta arvosteltiin myös potilasturvallisuuden näkökulmasta, etenkin ruuhkautuvissa päivystyksissä oli huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta resurssipulan vuoksi. Niukka perehdytys sekä seniorituen puute rasittivat ja pelottivat erikoistuvia. Myös vanhanaikainen, joustamaton ja hierarkkinen työympäristö sekä halventavalta tuntuva kohtelu nousivat esille, sanoo Launio.

Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle asteikolla 1 – 10, jonka perusteella laskettiin net promoter score (NPS-luku) kullekin koulutuspaikalle.
Listalta on suljettu pois alle viisi vastausta saaneet toimipaikat vastaajien yksityisyyden suojelemiseksi. Selvityksessä ei ole eritelty sairaalan sisällä toimivien eri klinikoiden vastauksia, joten listan sairaalat ovat onnistuneet erinomaisesti joidenkin, mutta eivät välttämättä kaikkien, erikoisalojen koulutuspaikkana.