Kaupunginhallitus ylimääräiseen kokoukseen Hovirinnan koulusta

0

Kaarinan kaupunginhallitus pitää maanantaina ylimääräisen kokouksen saadakseen Hovirinnan kouluratkaisun kiireellisesti saman illan valtuustonkokoukseen. Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouskutsussa, mutta se voidaan ottaa käsittelyyn, mikäli yli puolet valtuustosta suostuu järjestelyyn.

Valinnan tekeminen siitä, remontoidaanko sisäilmasta kärsivä koulu vai puretaanko se ja rakennetaan uusi, on monimutkainen, sillä remontin hankesuunnitelma on jo hyväksytty valtuustossa tammikuussa. Tekninen lautakunta valitsi remontille myös 4.4. arkkitehtisuunnittelijan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Alander (kok) käytti kuitenkin arkkitehtivalintaan otto-oikeutta eikä valinta ole enää voimassa. Samalla remontin suunnittelu keskeytyi. 10.4. kaupunginhallitus avasi kokoomuksen aloitteesta keskustelun uudisrakennuksesta uudelleen, sillä kokoomuksen selvitysten mukaan uudishanke tulisi KVR-urakkana samanhintaiseksi ja nopeammaksi kuin remontti.

Mikäli uudisrakennuksen ja remontin hinta- ja laatueroja halutaan vertailla, uudisrakennuksellekin on teetettävä hankesuunnitelma. Sen laatiminen kestää melko kauan: sitä valmistellaan sekä teknisessä että sivistyslautakunnassa, ja se vaatii myös valtuuston nuijankopautuksen. Vasta tämän jälkeen voidaan lähteä pyytämään KVR-tarjouksia ja vertailemaan, olisiko se vai peruskorjaus kannattava.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 17.4. eikä ollut yksimielinen siitä, miten tulisi edetä. Arto Elo SDP:stä ehdotti, että uutta hankesuunnitelmaa ei käynnistetä, sillä valtuuston päätös Hovirinnan koulun remontoinnista on saanut lain voiman ja lautakunnan tulee sitoutua valtuuston päätöksiin. Ehdotus hävisi kuitenkin äänin 7–3. Elon lisäksi remonttia kannattivat lautakunnan muut SDP:n jäsenet, Riitta-Liisa Lehtonen ja Jouni Vuori.

Tekninen lautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle pohjaehdotuksen mukaisesti uudisrakennuksen hankesuunnitelman laatimista ja sen jälkeen KVR-tarjousten pyytämistä. Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti Janne Ason (kok.) ehdotuksen, että hankesuunnitelma tuodaan valtuustolle jo kesäkuussa.

Kaupunginhallituksen tulevan kokouksen pohjaehdotus eroaa teknisen lautakunnan päätöksestä. Kaupunginjohtaja Harri Virran pohjaehdotus on, että uudishankkeesta laaditaan hankesuunnitelma, mutta sitä käsitellään vasta elokuussa. Lisäksi Virta esittää, että samaan aikaan remontinkin suunnittelua jatketaan. Lopullinen päätös peruskorjauksen ja uudisrakentamisen välillä tehtäisiin elokuussa.