Terveyskeskuksen kesän tilannetta selvitetään kaupunginhallitukselle – jätettiinkö potilas syöttämättä?

0

Kulunut kuuma kesä on ollut haastava Kaarinan terveyskeskuksessa ja ympärivuorokautisissa hoitolaitoksissa. Helteen aiheuttamat lieveilmiöt työllistivät sairaanhoitohenkilökuntaa normaalia enemmän.

Asia käy ilmi kaupungin selvityksestä, joka tehtiin vihreän hallitusryhmän pyynnöstä. Ryhmä oli saanut tietoonsa yksittäisten kuntalaisten kokemuksia terveyskeskuksen sairaalan puutteellisesta hoidosta ja jätti kaupunginhallituksen kokouksessa sosiaali- ja terveysjohtaja Anna Arola-Järvelle asiasta selvityspyynnön.

Vihreiden saaman palautteen mukaan sairaalan henkilökunta on vaikuttanut kiireiseltä. Omaisille ei ole annettu potilaan tilasta riittävästi tietoa, ja viestintä on ollut muutenkin epäselvää. Lisäksi potilaan syöttämistä on kuulemma laiminlyöty.

Näiden palautteiden perusteella vihreä hallitusryhmä pyysi selvitystä vuodeosaston kesän tilanteesta, henkilöstöresursseista sekä hoitokäytänteistä.

Arola-Järvi ei ole muualta kuullut vastaavista puutteista. Hän on pyytänyt tapauksista tarkempia tietoja asioiden selvittämistä varten. Niitä ei ole saatu.

– Edelleen toivomme, että nämä kuntalaiset ottaisivat yhteyttä. Syöttämättä jättäminen on vakava asia. Puutteista pitää mennä heti sanomaan. Faktat olisi tärkeää saada, koska henkilökunta ottaa tällaiset syytteet raskaasti. Kaikki syömiset ja keskustelut kirjataan ylös, joten asiaa voidaan tutkia heti, Arola-Järvi sanoo.

Tiloihin pyydetty viilennystä

Kaikki Kaarinan laitosrakennukset ovat Arola-Järven mukaan niin vanhoja, ettei niissä ole jäähdytystä. Lämmönnoususta johtuneet ongelmat työllistivät henkilökuntaa helleaallon aikaan. Asiakkaiden juomisesta ja syömisestä täytyi huolehtia enemmän, ja pitkäaikaissairaiden oireet pahenivat kuumuudessa.

Potilaiden hoitojaksot olivat edellisvuosia pidempiä. Lisäksi kesäisin töissä on paljon sijaisia, joilla ei ole vielä kokeneen ammattilaisen työotetta. Sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan työntekijät ovat olleet kovilla.

– Muuten tilanne on ollut tavallinen. Saimme keväällä rekrytoitua hyvin sijaisia kesäksi. Kesällä akuuttien sijaisten saaminen on tosin haastavampaa, kun hyvät sijaiset ovat sitoutuneet kesätöihin muualle. Muina aikoina heitä on helpompi saada esimerkiksi oppilaitoksista, Arola-Järvi avaa.

Kohtuuttoman kuumaan työympäristöön yritetään saada muutos. Viilennyksen tarpeesta on ilmoitettu tilakeskukselle, ja myös ulkopuolisilta vuokranantajilta on pyydetty toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä toivoo, että Kaarinassa päätettäisiin, että jatkossa kaikkiin uusiin tai peruskorjattaviin kiinteistöihin on hankittava viilentävä ilmanvaihto.

Kaupunginhallitus saa selvityksen käsiteltäväkseen maanantai-iltana.