Vielä viisi päivää aikaa hakea Kaarinan uudeksi tilakeskuksen päälliköksi

0

Kaarina julisti syyskuun lopussa auki tilakeskuksen päällikön viran. Tehtävää voi hakea 14.10. saakka.
Keväällä palkattu tilakeskuksen päällikkö Matti Toivonen irtisanoutui äkillisesti syyskuussa, eikä tehtävää hoida tällä hetkellä kukaan.
Aiemmin työtehtävään vaadittiin kiinteistöjohtamiseen tai talonrakentamiseen suuntautunut diplomi-insinöörin koulutus, mutta näitä ammattilaisia on Varsinais-Suomessa vähän. Täällä ei ole alan koulutusta. Lisäksi rakennusalan hyvä suhdanne vaikeuttaa rekrytointia entisestään. Tekninen lautakunta päätyikin edellyttämään viranhankijalta vain ”virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa opistotasoista insinööritutkintoa”.
Tilakeskuksen päällikkö johtaa Kaarinan kaupungin tila- ja ravintolapalveluita. Käytännössä hän vastaa kaupungin tilojen hankkimisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä ruokapalveluista.
”Kaarinassa toteutetaan lähivuosien aikana 60 miljoonan euron talonrakennusinvestoinnit, lähinnä koulu-, päiväkoti- ja liikuntapaikkarakentamisen uudishankkeina. Arjen ohella tämän poikkeuksellisen vaativan investointiohjelman läpivientiin tarvitsemme osaavan ja sitoutuvan päällikön, joka on valmis myös edelleen kehittymään”, kuvaillaan rekrytointi-ilmoituksessa.